Du är här

2018-08-28

Index Pharmaceuticals: InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari - juni 2018

Uppdaterad tidsplan för huvudresultaten från CONDUCT-studien

Perioden april - juni 2018

· Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
· Rörelseresultatet uppgick till -26,0 MSEK (-15,4)
· Resultatet efter skatt uppgick till -26,0 MSEK (-15,2),
motsvarande -0,42 SEK per aktie (-0,24) före och efter utspädning

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,7 MSEK
(-18,4)

Perioden januari - juni 2018

· Intäkterna uppgick till 0,1 MSEK (0,1)
· Rörelseresultatet uppgick till -44,8 MSEK (-37,5)
· Resultatet efter skatt uppgick till -44,7 MSEK (-37,2),
motsvarande -0,72 SEK per aktie (-0,60) före och efter utspädning

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -42,6 MSEK
(-37,5)

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 82,5 MSEK (155,7)
· Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
· Antalet aktier vid periodens slut var 62 528 433
Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande
period 2017.

Väsentliga händelser under perioden april - juni 2018

· InDex arrangerade kapitalmarknadsdag i Stockholm den 25 april 2018
för investerare, analytiker och media

· InDex har utvecklat en ny formulering av cobitolimod för oral
administrering

· Årsstämman i InDex Pharmaceuticals Holding AB hölls den 24 maj
2018

· InDex deltog med två posterpresentationer vid Digestive Disease
Week (DDW) 2018

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· InDex uppdaterade tidsplanen för huvudresultaten från
CONDUCT-studien till första halvåret 2019

"CONDUCT-studien är på god väg, men vi fick en kraftigare nedgång i
patientrekryteringstakten än förväntat under sommaren. Vi bedömer
därför att vi inte kommer hinna rapportera huvudresultaten i år. Över
hälften av patienterna har redan inkluderats," säger Peter Zerhouni,
VD för InDex Pharmaceuticals.

VD har ordet
Patientrekryteringen till CONDUCT-studien är på god väg ute i Europa,
men vi fick en kraftigare nedgång i rekryteringstakten än förväntat
under sommaren. Vi bedömer därför att vi inte kommer hinna rapportera
huvudresultaten i år som tidigare kommunicerats. Över hälften av de
totalt 215 patienterna har redan inkluderats.

Om rekryteringstakten skulle ligga kvar på den nivå som hittills
observerats i CONDUCT-studien kommer vi kunna rapportera
huvudresultaten senast under andra kvartalet 2019. Vårt team jobbar
dock hårt för att öka rekryteringstakten till den planerade så att
resultaten kan presenteras tidigare. Vi fick nyligen godkänt i det
sista av de 12 deltagande länderna, Rumänien, och håller fortfarande
på att öppna ett par andra kliniker. Därmed kommer vi inom kort att
ha drygt 90 kliniker som kan ta in patienter. Om varje klinik bara
inkluderar varsin patient till så är vi klara.

Det tog knappt ett år från att vi inkluderade första patienten tills
vi passerade hälften. I InDex förra studie med cobitolimod,
COLLECT-studien, tog det också ungefär ett år att få in första
hälften av patienterna, men bara fyra månader för andra hälften. Vi
kommer att meddela när sista patienten inkluderats och
huvudresultaten beräknas finnas tillgängliga inom 3 månader därefter.

Den totala kostnaden för CONDUCT-studien antas inte bli högre av en
förändring i tidsplanen då avtalen är baserade på ett visst antal
aktiviteter som beror av antalet patienter och inte när patienterna
kommer in. Med 82,5 MSEK i kassan vid halvårsskiftet 2018 bedömer vi
fortsatt att pengarna räcker tills dess att huvudresultaten förväntas
finnas tillgängliga.

I början av juni deltog jag på det stora BIO-konventet i Boston och
diskuterade InDex senaste framsteg med möjliga framtida partners och
andra intressenter. Både CONDUCT-studien, den nya datan om
cobitolimods immunologiska verkningsmekanism och utvecklingen av en
oral formulering av cobitolimod möttes med positivt intresse. Jag
träffade bland annat den amerikanska patientorganisationen för
inflammatorisk tarmsjukdom, the Crohn's & Colitis Foundation. Vi har
därefter blivit inbjudna att delta och presentera cobitolimod på
deras evenemang IBD Innovate i New York under hösten. Det blir ett
utmärkt tillfälle att öka kännedomen om cobitolimod och InDex i USA
då både små och stora läkemedelsbolag, forskare och investerare inom
fältet kommer att delta.

Den 6 september presenterar jag bolaget på Pareto Securities Health
Care Conference i Stockholm. Jag hoppas träffa både nuvarande och
blivande aktieägare där och ser med tillförsikt fram emot en intensiv
höst.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl. 8:00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska
sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ.
Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är
i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår
aktiv ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation
av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av
patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande
Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika
immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First
North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer
information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/index-pharmaceuticals/r/index-pharmaceuticals-...
http://mb.cision.com/Main/9612/2601911/898239.pdf
http://mb.cision.com/Public/9612/2601911/ac4ec69205d5582f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.