Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

Index Pharmaceuticals: InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari - juni 2019

Sista patienten inkluderad i CONDUCT-studien

Perioden april - juni 2019

· Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
· Rörelseresultatet uppgick till -17,7 MSEK (-26,0)
· Resultatet efter skatt uppgick till -17,7 MSEK (-26,0),
motsvarande -0,26 SEK per aktie (-0,42) före och efter utspädning

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,9 MSEK
(-19,7)

Perioden januari - juni 2019

· Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,1)
· Rörelseresultatet uppgick till -34,9 MSEK (-44,7)
· Resultatet efter skatt uppgick till -34,9 MSEK (-44,7),
motsvarande -0,51 SEK per aktie (-0,72) före och efter utspädning

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32,5 MSEK
(-42,6)

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 50,5 MSEK (82,5)
· Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
· Antalet aktier vid periodens slut var 68 781 275
Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande
period 2018.

Väsentliga händelser under perioden april - juni 2019

· InDex gav statusuppdatering avseende patientrekryteringen i
CONDUCT-studien.

· Sista patienten inkluderad i CONDUCT-studien.
· Nytt patent för cobitolimod beviljat i Europa.
Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens
utgång.

"Det är en betydande milstolpe för InDex att ha fått in de totalt 213
patienterna i CONDUCT-studien och vi räknar med att kunna rapportera
huvudresultaten i slutet av augusti," säger Peter Zerhouni, VD för
InDex Pharmaceuticals.

VD har ordet
Andra kvartalet var intensivt med fullt fokus på att färdigrekrytera
vår fas IIb-studie CONDUCT och den 26 juni kunde vi gå ut med den
efterlängtade nyheten att vi inkluderat den sista patienten. Det är
en betydande milstolpe för InDex att ha fått in de totalt 213
patienterna i studien och vi räknar med att kunna rapportera
huvudresultaten i slutet av augusti. De sista patienterna har
genomgått studiens besök vid vecka 6 då vi mäter det primära
effektmåttet. Nu pågår arbetet med att kvalitetssäkra datan innan
databasen kan låsas och avblindas för analys.

CONDUCT-studien bedrivs vid 91 kliniker i 12 europeiska länder och
utvärderar tre olika dosstyrkor och två olika doseringsfrekvenser av
cobitolimod. Studiens målsättning är att identifiera den dosering som
ger optimal effekt, i enlighet med de effektmått FDA och EMA
rekommenderar för måttlig till svår ulcerös kolit, samtidigt som den
goda säkerhetsprofilen som observerats i tidigare kliniska studier
bibehålls. Fortfarande har inga säkerhetsproblem noterats i
CONDUCT-studien.

I juni kunde vi också rapportera att europeiska patentverket EPO
beviljat ett nytt användningspatent för cobitolimod. Det nya patentet
utgör ett värdefullt komplement till vår starka portfölj av
immateriella rättigheter för cobitolimod i Europa. Patentet ger en
exklusivitetsperiod till november 2032, med möjlighet till upp till 5
års förlängning efter marknadsgodkännande. Motsvarande patent
beviljades i USA i november 2016 och i Japan i augusti 2017, och en
motsvarande patentansökan är även inskickad i Kanada.

Det är en mycket spännande tid för InDex som bolag med huvudresultaten
i CONDUCT-studien runt hörnet. Positiva resultat kommer att ta oss
ett stort steg närmare vårt mål att göra cobitolimod tillgängligt för
patienter som lider av ulcerös kolit och som idag saknar
behandlingsalternativ med en tillfredställande kombination av effekt
och säkerhet. Vi är väl förberedda och jag ser med tillförsikt fram
emot studieresultaten som inleder ett nytt kapitel i InDex historia.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Fullständing rapport bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets
hemsida, https://www.indexpharma.com/sv/category/delarsrapporter/

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15
augusti 2019 kl 08.00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska
sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ.
Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är
i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår
ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av
tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade
substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser
(DIMS), med potential att användas vid behandling av olika
immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas
på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB med e-postadress
certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är
bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök
www.indexpharma.com/sv.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/index-pharmaceuticals/r/index-pharmaceuticals...
https://mb.cision.com/Main/9612/2881377/1090272.pdf
https://mb.cision.com/Public/9612/2881377/bea3f4bffaf53854.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.