Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

Index Pharmaceuticals: InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari - mars 2017

CONDUCT-studien startar

Perioden januari - mars 2017

· Omsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
· Rörelseresultatet uppgick till -22,1 MSEK (-6,9)
· Resultatet efter skatt uppgick till -22,0 MSEK (-7,1),
motsvarande -0,35 SEK per aktie (-0,23) före och efter utspädning

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,1 MSEK
(12,5)

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 174,1 MSEK (19,5)
· Antalet anställda var vid periodens slut 7 (8)
· Antal aktier vid periodens slut var 62 528 433
Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet för InDex samlade
verksamhet under motsvarande period 2016.

Väsentliga händelser under perioden januari - mars 2017

· Bolaget ingick ett serviceavtal med ett ledande globalt
kontraktsforskningsföretag (CRO) för genomförandet av CONDUCT-studien

· InDex deltog med två posterpresentationer vid europeiska Crohns-
och kolit-organisationens (ECCO) årliga kongress

· Johan Giléus utsågs till ny Chief Financial Officer (CFO) från
och med den 1 maj 2017

· Nytt patent för 19 substanser från bolagets DIMS-plattform blev
beviljat i USA

· InDex genomförde ett välbesökt prövarmöte inför CONDUCT-studien
Väsentliga händelser efter rapportperioden

· InDex deltog med två posterpresentationer vid Digestive Disease
Week (DDW)

"Arbetet med CONDUCT-studien går enligt plan och vi kommer att börja
behandla patienter under andra kvartalet i år. Flera kliniker är nu
aktiverade och klara för att ta emot patienter," säger Peter
Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals.

VD har ordet
InDex fokus ligger fortsatt på genomförandet av fas IIb-studien
CONDUCT med vår främsta läkemedelskandidat cobitolimod. Arbetet går
enligt plan och vi kommer att börja behandla patienter under andra
kvartalet i år. Flera kliniker är nu aktiverade och klara för att ta
emot patienter.

Dosoptimeringsstudien kommer att omfatta 215 patienter med måttlig
till svår aktiv ulcerös kolit (kronisk blödande
tjocktarmsinflammation). Målet är att den sista patienten ska påbörja
studien under hösten 2018 och att vi därmed ska kunna ha
huvudresultaten under fjärde kvartalet 2018. Läs gärna mer om hur det
är att leva med ulcerös kolit och CONDUCT-studien i InDex färska
årsredovisning för 2016.

Att driva en så pass stor klinisk studie i 12 länder och på 90
kliniker är ett komplext projekt som kräver noggranna förberedelser
och involverar hundratals personer med olika specialistkompetenser.
Därför har vi valt att samarbeta med ett ledande globalt
kontraktsforskningsföretag (CRO) för genomförandet av studien. De har
folk på plats i alla länderna och dessutom omfattande erfarenhet av
att driva multinationella kliniska studier inom just inflammatorisk
tarmsjukdom. Jag kan också konstatera att den stora erfarenhet och
kompetens som finns internt på InDex kring att genomföra kliniska
studier bidragit till att förberedelsearbetet nu är avklarat.

Studien är godkänd av läkemedelsmyndigheterna i flera länder och
ansökningsprocessen pågår i de övriga. Förutom godkännande av
läkemedelsmyndigheten krävs godkännande av etisk kommittee i varje
land. I de flesta länder finns det en central kommittee, men i vissa
krävs godkännande på lokal nivå för varje klinik. Vi kommer att ha
skickat ansökningar till drygt 40 etiska kommittéer på 12 olika
språk. Innan en klinik kan aktiveras måste vi också få ett avtal på
plats med sjukhuset, vilket utgör ett ganska omfattande
administrativt arbete givet antalet kliniker.

Logistiken i studien är ett annat område som nu är på plats.
Studieläkemedel och provtagningsmateriel skickas ut till klinikerna
på beställning och patientprover skickas från klinikerna till ett
centralt laboratorium i Nederländerna för analys. Allt ska komma fram
inom ett dygn och fraktas vid viss temperatur, även från de mest
avlägsna klinikerna i till exempel Ryssland och Ukraina.

Det viktigaste arbetet är dock det som utförs av klinikerna och vi
lägger stor vikt vid att hålla dem engagerade i studien och
motiverade att rekrytera patienter. I mars 2017 samlade vi därför
studieteamen från klinikerna för ett prövarmöte i Stockholm som blev
mycket lyckat. Det var fantastiskt att på plats se det stora
intresset och engagemanget från deltagarna.

Jag ser mycket fram emot att rapportera om InDex stora framsteg under
senaste året på BIO-konventet i San Diego 19-22 juni 2017. BIO är
läkemedelsindustrins största nätverkningsmöte med 16 000
representanter från utvecklingsbolag och större läkemedelsbolag som
letar innovativa produkter till sina portföljer.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 8:00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska
sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ.
Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är
i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår
aktiv ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation
av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av
patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande
Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika
immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First
North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer
information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/index-pharmaceuticals/r/index-pharmaceuticals-...
http://mb.cision.com/Main/9612/2275535/680841.pdf
http://mb.cision.com/Public/9612/2275535/bf7debcb42c068e3.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.