Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-08

InDex Pharmaceuticals inleder året med pengar på fickan

wysiwyg_image

Från vänster i bild: Aktieägaren Göran Ofsén, styrelsens ordförande Wenche Rolfsen och vd Peter Zerhouni - förevigade på årsstämman.

InDex Pharmaceuticals tog i oktober in drygt 37 miljoner kronor från fyra nya ägare. Detta skapade grund för genomförandet av den så viktiga CONDUCT-studien.

Bengt Julander bidrog med 17,5 miljoner kronor, Martin Bjäringer och Carl Rosvall med vardera 8,8 miljoner kronor. Därtill sköt familjen Mattsson till 2,6 miljoner kronor.

Emissionen till de fyra nya ägarna gjordes i spåret av det beslut som InDex Pharmaceuticals årsstämma tog i fjol våras, nämligen att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktiespararna röstade nej till beslutsförslaget.

Att verksamheten är av sådant slag att det kan uppstå behov av kapitaltillskott från ägarna, det insåg förstås Aktiespararna. Den finansiella planeringen måste dock vara så beskaffad, hävdade Aktiespararna, att beslut om emission ska hinna fattas av en bolagsstämma.

Därtill ska, enligt förbundet, företrädesrätten respekteras, dvs. de ägare som hittills stått för kapitalet ska först få frågan om de vill teckna en ny emission.

Bolagsledningen uppgav på årsstämman, på Aktiespararnas direkta fråga, att den då tillgängliga finansieringen bedömdes räcka. Icke desto mindre begärdes och beviljades på stämman ett nyemissionsbemyndigande som maximalt skulle kunna ge en utspädning på tio procent.

Den så i fjärde kvartalet genomförda, riktade emissionen gav en utspädning på 9,1 procent, dvs. mycket nära den fastslagna maxgränsen. Såhär lät förklaringen till varför styrelsen valde att genomföra en riktad nyemission:

”Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade nyemissionen är att stärka och bredda aktieägarbasen med kapitalstarka och industriellt kunniga investerare samt att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att skapa strategisk flexibilitet inför och efter huvudresultaten i CONDUCT-studien som väntas under första halvåret 2019”.

Vd Peter Zerhouni uttalade sig som så rörande emissionen: ”Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att tidigarelägga vissa aktiviteter i utvecklingen av cobitolimod och InDex, men framförallt stärker det kassan inför huvudresultaten i den pågående CONDUCT-studien.”

Den av InDex Pharmaceuticals tillgångar som bedöms ha det högsta värdet är läkemedelskandidaten Cobitolimod som visat god effekt på den svåra, inflammatoriska sjukdomen ulcerös colit.

Colbitolimod testas nu i en fas IIb-studie med 215 patienter på flera kliniker i olika länder.

För att i framtiden kunna genomföra en fas III-studie och så småningom, förhoppningsvis, kommersialisera produkten anser ledningen att det behövs en partner i form av ett större, internationellt läkemedelsbolag som kan bidra med såväl finansiering som expertis.

Om den pågående fas IIb-studien ger lika bra resultat som tidigare studier, räknar ledningen med att det ska finnas ett stort intresse hos potentiella partners för ett dylikt samarbete.

Direkt efter höstens emission hade InDex Parmaceuticals drygt 100 miljoner kronor i kassan. Kostnadsavbränningen är ungefär 20 miljoner per kvartal. Det betyder att pengarna räcker fram till att resultatet för fas II b-studien av Cobitolimod beräknas vara klar.

Författare och bevakare: Charlotta Malm

 

Fakta om InDex Pharmaceuticals:

Läkemedelsutvecklingsbolaget är noterat på First North sedan i oktober 2016. Liksom för många små, nynoterade bolag har InDex Pharmaceuticals aktien haft en ojämn utveckling. Vid årsskiftet handlades aktien runt 6,40 kronor, dvs. under introduktionskursen på 8,40 kronor.

Största ägare, sedan lång tid, är SEB Venture Capital, Industrifonden och Neomed Innovation, med tillsammans drygt hälften av kapitalet.

Det finns andra läkemedel mot ulcerös colit. Dessa har dock en sämre effekt och ger svåra biverkningar. Den här typen av läkemedel säljs idag för cirka fem miljarder US-dollar årligen och marknaden växer eftersom alltfler människor insjuknar i sjukdomen.

Utöver arbetet med läkemedelskandidaten Cobitolimod mot ulcerös colit driver InDex Pharmaceuticals ett utvecklingsprojekt rörande patentskyddade substanser, ”DIMS”, med förhoppningen att de kan användas att behandla andra svåra immunologiska sjukdomar.

Antal aktieägare: 2 700

Antal anställda: 7 personer plus ett tiotal fasta konsulter

InDex Pharmaceutical bevakas av Redeye och vd Peter Zerhouni har presenterat bolaget på flera av Redeyes träffar. Han medverkade också 18 september 2018 tillsammans med SOBI och Handicare på Aktiespararna Östermalm/Djurgårdens aktieträff.

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.