Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 33: Bestyrelsen for Dataproces Group A/S indkalder Selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling den 18. august 2021 kl. 17.00 på Selskabets adresse eller via livestream.

Dataproces har pr. dags dato indkaldt Selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling.

Grundet den fortsatte påpasselighed ift. COVID-19, opfordres alle aktionærer til at deltage i generalforsamlingen via livestream over WebinarJam, som nærmere beskrevet i den vedhæftede indkaldelse. Selvom der opfordres til deltagelse via livestream, vil der også være mulighed for fysisk fremmøde mod fremvisning af gyldigt ID og adgangskort.

Ved deltagelse via livestream på WebinarJam, vil der udelukkende være mulighed for at stille spørgsmål – og ikke for at stemme. Derfor opfordrer vi til, at aktionærer der ønsker at deltage virtuelt, afgiver deres stemme på aktionærportalen enten ved brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen forinden generalforsamlingen.

 

Tilmelding til generalforsamlingen foretages på Dataproces Group A/S’ aktionærportal. Du kan tilmelde dig og afgive din stemme frem til og med fredag den 13. august 2021 i henhold til Selskabets vedtægter punkt 7.3.

Tilmeldte aktionærer vil efterfølgende få tilsendt et link til elektronisk deltagelse over WebinarJam samt få tilsendt et adgangskort.

 

Dagsorden, den 18. august 2021 kl. 17.00

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsrapport og årsberetning til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelsen og direktionen
  6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

 

Om Aktionærportalen:

Som aktionær kan du via aktionærportalen bl.a. se din aktiebeholdning, tilmelde dig til generalforsamling og bestille et adgangskort, afgive brevstemme, afgive fuldmagt til bestyrelsen, til 3. part eller lave en afkrydsningsfuldmagt. Når du logger ind på aktionærportalen, kan du registrere din e-mail under Indstillinger, så du fremadrettet kan modtage kommunikation fra Dataproces via mail – herunder indkaldelser til fremtidige generalforsamlinger.

Link til dansk login: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA

Link til engelsk login: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN

 

Indkaldelse med dagsorden og øvrige dokumenter – herunder tidsfrister for deltagelse, brevstemmefrist mv. findes desuden på Selskabets hjemmeside www.dataproces.dk/investor.

Kontakter

Om Dataproces Group A/S

Dataproces er et innovativt IT- og konsulenthus med speciale i løsninger, der er målrettet landets kommuner og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt fra robotteknologi og SaaS til dataanalyser samt sparring og rådgivning. Udgangspunktet og formålet er dog altid det samme: At bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for både borger og kommune.

Dataproces – vi skaber værdi med data!

Vedhæftninger

Författare nordicir.com