Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-10

Industrirådet: Riksbanken försvårar lönebildningen

PRESSMEDDELANDE 2014-06-11

Riksbankens ensidiga fokus på den finansiella stabiliteten riskerar
att gå ut över den samhällsekonomiska stabiliteten.
Inflationsförväntningarna och den låga inflationstakten äventyrar
lönebildningen på svensk arbetsmarknad då parterna får svårt att
förutse Riksbankens agerande och därmed den framtida
penningpolitiken. Det framhåller Industrins Ekonomiska Råd (IER) i
sin nya rapport.

· Konsumentpriserna i Sverige har under de senaste decennierna ökat
långsammare än inom euroområdet och i USA. Den genomsnittliga
ökningstakten ligger klart under Riksbankens inflationsmål på 2
procent per år. Inflationsmålet har inte heller uppnåtts under de
senaste åren. Penningpolitiken har inte lyckats med denna uppgift.

· Lönebildningen kan därför komma att fungera sämre än vad den har
gjort. I så fall äventyras den makroekonomiska stabiliteten och
arbetsmarknadens funktionssätt. Med andra ord riskerar Riksbankens
ensidiga fokus på den finansiella stabiliteten att gå ut över den
samhällsekonomiska stabiliteten.

· Inflationsförväntningarna har nu till slut påverkats av den systematiskt för låga inflationstakten. Detta är ett mycket stort problem för lönebildningen. Ett trovärdigt inflationsmål har varit en avgörande utgångspunkt vid löneförhandlingarna. Det står nu klart att parterna kommer att få det svårt att förutse Riksbankens agerande och därmed den framtida penningpolitiken.

Det är några slutsatser som Industrins Ekonomiska Råd (IER) kommer
fram till i sin rapport "Industrins konkurrenskraft, växelkurs och
penningpolitik". IER har av Industrirådet, dvs Industriavtalets
parter, fått i uppdrag att lägga fram en rapport om läget för svensk
industri efter först finanskrisen och sedan krisen inom euroområdet.

Arbetskraftskostnaderna inom svensk industri är höga i internationell
jämförelse. Det vill till en snabbare produktivitetsutveckling än i
konkurrentländerna för att konkurrenskraften ska bevaras.

Samtidigt pressas svensk industri av den nominellt sett starka kronan.
Den genomgång vi har gjort visar också att kronkursens fluktuationer
har ökat under de senaste åren. Svensk industri hotas därmed dubbelt:
dels av perspektivet av en starkare krona som höjer
relativkostnaderna, dels en ökad osäkerhet om växelkursens riktning.
Fundamenta talar för en starkare krona på sikt, men forskningen visar
att växelkursrörelserna på 2-3 års sikt, tidsperspektivet för en
avtalsperiod, inte kan prognostiseras.

Prognoser för marknadsutsikterna för svensk industri talar om en
gradvis konjunkturförstärkning. Samtidigt förblir omvärldens
efterfrågeläge svagare än normalt under de kommande två åren.
Särskilt i Europa fortsätter den reala ekonomin att utvecklas svagt
med hög arbetslöshet och relativt låga investeringar.

Hela rapporten "Industrins konkurrenskraft, växelkurs och
penningpolitik" bifogas. Den kan även laddas ner från Industrirådets
webbplats www.industriradet.se

För ytterligare information kontakta rapportens författare:
Henry Ohlsson, professor nationalekonomi Uppsala universitet, 070-167
93 32

Cecilia Hermansson, senior ekonom Swedbank, 070-266 15 88
Mauro Gozzo, chefekonom Business Sweden, 070-883 85 28
Juhana Vartiainen, överdirektör Statens ekonomiska forskningscentral
Finland, + 35 8 40 304 5502

Industrins Ekonomiska Råd (IER) är en rådgivande grupp bestående av
fyra ekonomer som är oberoende av parterna. IER ska kunna lämna
utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag av
bland annat Industrirådet och de opartiska ordförandena.

Presskontakt:
Lasse Årling, pressekreterare Sveriges Ingenjörer, 070-329 80 08
lars.arling@sverigesingenjorer.se

________________________________________________________________________

Industrirådet (tidigare Industrikommittén) består av ledande
företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
inom industrisektorn. Industrirådets uppgift är att följa och främja
tillämpningen av Industriavtalet. www.industriradet.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/industriradet/r/riksbanken-forsvarar-lonebildn...
http://mb.cision.com/Public/3233/9599455/bdb2db70f5c93821.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.