Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-11

Industrivärden, AB: Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 2019

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och
som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med
fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear
Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som
vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att
jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen.
Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader
före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå.

I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats
Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Håkan Sandberg, Handelsbankens
Pensionsstiftelse m fl, Mikael Schmidt, SCA Pensionsstiftelse m fl, Bo
Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik
Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om
valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot,
skall valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens
sammansättning skall offentliggöras omedelbart.

Årsstämma i Industrivärden kommer att hållas den 17 april 2019, klockan
14:00, i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm.     

Stockholm den 11 oktober 2018

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Lundberg, Sammankallande i valberedningen, tel 08-463 06 00.

Bilaga

* IV valberedning_181011_sve

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.