Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

INDUSTRIVÄRDEN: SKULDGRAD NER, SFÄRENS UTDELNINGSMÖNSTER DÄMPAT

STOCKHOLM (Direkt) Industrivärdens skuldsättningsgrad sjönk från 10 till 7
procent under 2018, en minskning bolagsledningen motiverar med en mer osäker
omvärld.

"Genom en minskad belåning har vi även ökat vår flexibilitet i ett osäkrare
konjunkturläge", skriver Industrivärdens vd Helena Stjernholm i
bokslutsrapporten för 2018.

Investmentbolaget höjer visserligen sin utdelning med 25 öre till 5:75 kronor
per aktie, men utdelningshöjningar har inte varit den röda tråden i förslagen
från bolagen inom Industrivärden- och Lundbergssfären.

Skanska sänker sin utdelning enligt besked i fredags rapport för det fjärde
kvartalet och sedan tidigare är det känt att Handelsbanken sänker sin totala
kupong genom att inte ge någon extrautdelning. I Essity, Ericsson och
Husqvarna hålls utdelningarna för 2018 på samma nivå som för 2017.

Den sänkta belåningsgraden i Industrivärden och de i flera fall sänkta eller
oförändrade utdelningarna harmoniserar med vad Fredrik Lundberg sade i en
intervju med Dagens Industri i slutet av november. Han uppmanade bolagen inom
sfären han i hög grad kontrollerar att vara försiktiga med (extra)utdelningar
och att de skulle vårda balansräkningen.

"Se till att stärka balansräkningarna och rusta för att kunna agera ur
styrkeposition när det blåser motvind", sade han till tidningen.

"Varje företag måste ta hänsyn till sina framtidsplaner. Men som långsiktig
aktiv ägare anser jag att det är väldigt viktigt att alla de här bolagen har
en stark balansräkning. Det är väldigt väsentligt", sade Fredrik Lundberg
också till tidningen.

Några av sfärens bolag har höjt utdelningen och då särskilt Volvo som kommer
ge en ordinarie utdelning på 5 kronor och en extra på lika mycket, totalt
alltså 10 kronor per aktie, upp från totalt 4:25 kronor för 2017.

---------------------------------------
Martin Hävner +46 8 5191 7919

Nyhetsbyrån Direkt