Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Indutrade AB: Delårsrapport 1 januari-30 september 2017

Tredje kvartalet

· Orderingången ökade med 15 procent till 3 532 (3 082) mkr. För
jämförbara enheter var det en ökning med 7 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 3 633 (3 176) mkr. För
jämförbara enheter var det en ökning med 7 procent.

· Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 19
procent till 450 (377) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,4
(11,9) procent. · Periodens resultat ökade med 23% procent till 293
(239) mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 2,43 (1,99) kr.

1 januari - 30 september 2017

· Orderingången ökade med 17 procent till 11 156 (9 570) mkr. För
jämförbara enheter var det en ökning med 7 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 10 915 (9 456) mkr. För
jämförbara enheter var det en ökning med 6 procent.

· Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 20
procent till 1 314 (1 093) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,0
(11,6) procent. · Periodens resultat ökade med 25% procent till 857
(687) mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 7,12 (5,73) kr.

VD Kommentar

Stark organisk tillväxt och förbättrade marginaler.

Kvartalet

Marknadsläget har varit stabilt under kvartalet. Efterfrågan i Europa
har utvecklats väl, i synnerhet i alla nordiska länder samt i Benelux
och Tyskland. Det råder dock en viss osäkerhet i Storbritannien på
grund av Brexit, men det har hittills inte haft någon större påverkan
på våra bolags affärssituation.

Efterfrågan i de flesta branscher och marknadssegment är god. Området
mätteknik fortsätter att utvecklas positivt, men det finns dock en
utmaning i form av ett högt kapacitetsutnyttjande både bland våra
egna bolag samt hos kunder och leverantörer.

Fortsatt stark efterfrågan i kombination med våra bolags goda
konkurrenskraft och utvecklingsarbete resulterade i en ökad
orderingång med 15% och en fakturering som ökade med 14% under
kvartalet. Det är även glädjande att vi organiskt växer med 7%, både
vad gäller orderingång och fakturering.

Våra bolag arbetar kontinuerligt med att stärka lönsamheten och vi
förbättrade EBITA-resultatet med 19%, varav organiskt 12%, till 450
(377) mkr vilket motsvarar en EBITA-marginal om 12,4% (11,9%).

Alla våra affärsområden har utvecklats väl i perioden och det görs ett
fantastiskt jobb ute i våra bolag. Flow Technology, som har haft en
förhållandevis låg EBITA-marginal under en period, påverkas
fortfarande negativt av bolag inom det svaga marinsegmentet.
Exklusive dessa verksamheter är dock EBITA-marginalen nära den nivå
som gäller för koncernen som helhet.

Indutrade har historiskt lyckats mycket väl med förvärv av välskötta
och lönsamma bolag och av de över 200 företagen i koncernen är det
endast ett fåtal verksamheter där vi har lönsamhetsproblem. Vi
arbetar aktivt med att lösa dessa.

Förvärv

Under årets nio första månader har vi genomfört 10 förvärv och
planerar att under november slutföra vår andra direktinvestering i
Tyskland genom förvärvet av Inovatools. Företaget utvecklar och
tillverkar kvalitets-verktyg för skärande bearbetning och omsätter
omkring 320 mkr med potential för fortsatt lönsam tillväxt
internationellt. Inovatools förstärker också vår bas i Tyskland och
skapar förutsättningar för ytterligare förvärv där.

Våra förvärvsambitioner är fortsatt höga och vi har en stark plattform
att utgå ifrån, baserat på ett gott rykte som ägare. Vidare har vi
ett fortsatt bra inflöde av potentiella företag att förvärva.

Vi kommer även att förstärka det team som arbetar med förvärv för att
proaktivt hantera succession och vår förmåga att hantera fler projekt
framöver.

Utsikter

Baserat på ett stabilt affärsklimat med bra underliggande efterfrågan,
i kombination med ett fokuserat utvecklings-arbete ute i koncernens
bolag, finns det bra förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

Bo Annvik, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:

Genom en telefonkonferens/webcast idag kl 15.00 under följande länk:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1516545&s=1&k=8FD64E5D28...

Deltagare ringer: SE: +46 8 566 426 65 UK: +44 203 008 98 10 US: +1
855 831 59 45

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef, tel 08 703 03 00.

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med
högt teknikinnehåll till industrin inom utvalda nischer. Indutrades
verksamhet kännetecknas bland annat av:

- Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
- Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
- Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i sex affärsområden: Engineering & Equipment,
Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial
Components, Measurement & Sensor Technology och Special Products.

Koncernens finansiella mål är att per år över en konjunkturcykel växa
med minst 10 procent, uppnå en EBITA-marginal om minst 10 procent och
en avkastning på operativt kapital om minst 20 procent.

www.indutrade.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indutrade-ab/r/delarsrapport-1-januari-30-sept...
http://mb.cision.com/Main/2210/2375389/741558.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.