Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Indutrade AB: Indutrade förvärvar Dewaco - tillverkare av VA-reningsutrustning

Indutrade har den 29 oktober 2021 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Dewaco Oy, dewaco.com (https://econetgroup.fi/en/dewaco), med en årsomsättning om cirka EUR 13 miljoner (SEK 130 miljoner). Avtalet tecknades efter marknadens stängning.

Dewaco utvecklar och tillverkar utrustning och lösningar för slambehandling, slamavskiljning och avvattning till olika applikationer för avloppsvattenrening. Sedan 1986 har Dewaco framgångsrikt tillverkat skrapkedjesystem och bandfilterpressar. Skrapkedjesystem används för borttagning av slam inom exempelvis industriella eller kommunala VA-applikationer. Bandfilterpressar används i avvattningsapplikationer för att reducera organiskt och oorganiskt material från vattnet, exempelvis i TreetoTextile processer där nya hållbara material produceras.

Med hög kompetens och stort kundfokus levererar och implementerar Dewaco de kundanpassade lösningarna inom en rad olika branscher och kommuner, både i Finland, Europa och Asien. Företaget är baserat i Laitila i Finland och har 23 medarbetare.

Tillträde ägde rum den 29 oktober och Dewaco kommer att ingå i Indutrades affärsområde Finland. Förvärvet är Indutrades 14:e under 2021 och bedöms ha en marginellt positiv inverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 1 november 2021

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Författare Cision