Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Indutrade AB: Indutrade förvärvar finska ventiltillverkaren Jouka

Indutrade har den 6 februari tecknat avtal om förvärv av samtliga
aktier i Jouka OY, (https://www.jouka.fi/en/) med en årsomsättning om
cirka EUR 6,5 miljoner. Avtalet tecknades efter marknadens stängning.

Jouka designar och tillverkar kundanpassade kulventiler och
integrerade kulventilslösningar. Företaget erbjuder anpassade
produkter med stort fokus på kundspecifik utveckling. Kundsegmenten
finns främst på den finska marknaden och inkluderar
maskintillverkning, marin-, process- samt massa- och
pappersindustrin. Med flexibel tillverkning och konkurrenskraftiga
leveranstider erbjuder Jouka kundanpassade produkter såsom speciella
materialspecifikationer och måttanpassade lösningar. Jouka grundades
1957 och har 31 anställda i Ylöjärvi, Finland.

Tillträde ägde rum den 6 februari och bolaget kommer att ingå i
Indutrades affärsområde Finland.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades
resultat per aktie.

Stockholm den 7 februari 2020

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med
högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas
bland annat av

· Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
· Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
· Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland,
Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial
Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades
omsättning uppgick 2019 till 18 411 mkr och rörelseresultat före
avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 330 mkr.
Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på
www.indutrade.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/indutrade-ab/r/indutrade-forvarvar-finska-ven...
https://mb.cision.com/Main/2210/3030078/1189978.pdf

Författare Cision News