Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

Indutrade AB: Valberedningens förslag till styrelse i Indutrade AB inför årsstämman 2019

Valberedningen föreslår omval av Katarina Martinson till styrelsens
ordförande vid årsstämman 2019. Vidare föreslås omval av ledamöterna
Susanna Campbell, Bengt Kjell, Anders Jernhall, Ulf Lundahl, Krister
Mellvé, Lars Pettersson och Bo Annvik.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under
kommande mandatperiod är oförändrat åtta personer.

Indutrades årsstämma äger rum den 9 maj 2019.

Stockholm den 6 februari 2019

Valberedningen

För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Claes
Boustedt på telefon

08-463 06 00 eller e-post: valberedning@indutrade.se.

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående
kontaktperson den 6 februari 2019 kl.8.45 CET.

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med
högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas
bland annat av

· Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
· Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
· Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland,
Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial
Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades
omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före
avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr.
Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på
www.indutrade.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indutrade-ab/r/valberedningens-forslag-till-st...
https://mb.cision.com/Main/2210/2732920/986132.pdf

Författare Cision