Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

INDUTRADE: STARKT MARKNADSLÄGE 3 KV MED ÖKAD ORDERINGÅNG ENL VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Marknadsläget var fortsatt starkt under det tredje kvartalet, framhåller Indutrades vd Bo Annvik i niomånadersrapporten.

"Orderingången uppgick till 5,4 miljarder kronor, en ökning med 14 procent organiskt, och den var 3 procent högre än nettoomsättningen", skriver han.

De flesta av koncernens bolag utvecklades väl under det tredje kvartalet med stark tillväxt i alla större kundsegment, till exempel verkstadsindustri, medicinteknik och läkemedel, infrastruktur och processindustri, heter det.

"Den organiska ordertillväxten var god inom samtliga åtta affärsområden, med den starkaste utvecklingen inom affärsområdena Industrial Components och Fluids & Mechanical Solutions", skriver Bo Annvik.

Orderingången avseende ventiler för kraftgenerering var också positiv och förbättrades jämfört med samma period föregående år.

Under kvartalet tilltog störningar i leverantörskedjorna, komponentbrist och prisökningar vilket påverkade ett flertal bolag och resulterade i något försvårade leverans- och faktureringsmöjligheter.

Främst påverkades företagen inom affärsområdena Measurement & Sensor Technology och Industrial Components.

"Tack vare snabbt agerande och framgångsrikt prissättningsarbete hos våra skickliga bolag mildrades de sammantagna effekterna för koncernen avsevärt", skriver Indutrade-chefen.

På förvärvsfronten ser Bo Annvik att i och med lättnaderna i covid-19-restriktioner i ett flertal länder förbättras nu möjligheterna att besöka och utvärdera förvärvskandidater, och att bolaget ser de framtida förvärvsmöjligheterna som goda.
Författare Direkt-SE