Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Infant Bacterial Therapeutics AB: Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedning inför årsstämman 2018...

Årsstämman 2017 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande:
"Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största
aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara ledamot i
valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Vid sammansättningen av
valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2017 avgöra vilka som är
de till röstetalet största aktieägarna. Representanten för den till
röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara
valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin
rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen."

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av
förutom ordförande i Infant Bacterial Therapeutics ABs styrelse, Peter
Rothschild, av Per-Erik Andersson, representant för bolagets största
aktieägare Annwall&Rothschild Investments AB, Sebastian Jahreskog,
representant för bolagets näst största aktieägare Banque Öhman S.A. samt
Jannis Kitsakis, representant för bolagets tredje största aktieägare Fjärde
AP-Fonden. Samtliga ledamöter i valberedningen, förutom Peter Rothschild, är
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen nås via valberedningens ordförande, Per-Erik Andersson på
pea@pealaw.se, eller på telefon: 070-537 98 92.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT") är ett läkemedelsbolag med en
vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom
kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt
födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande
bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris
verkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414
för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt
sjukdom som drabbar för tidigt födda barn.
FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat
"Rare Pediatric Disease"-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke
tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom
som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet
att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några
tillgängliga behandlingar.
IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som
Certified Adviser.
www.ibtherapeutics.com

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com

www.ibtherapeutics.com

PR 20171108 Valbered SVE
http://hugin.info/173361/R/2148359/824164.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Infant Bacterial Therapeutics AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.