Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-24

INFLATION: LÅG ÄNNU LÄNGRE TILL FÖLJD AV CORONA - OXFORD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Coronapandemin förstärker de starka krafterna som redan håller ned inflationen globalt och innebär därför att inflationen kommer att förbli låg ännu längre, med följden att räntor också förblir på mycket låga nivåer.

Det skriver Oxford Economics i en analys.

"Vi tror att det mest troliga scenariot för utvecklade ekonomier är en period av positiv inflation under målet - en repris på det senaste decenniet", skriver de.

De konstaterar att det finns olika syn på vad coronapandemin kommer att innebära för inflationen. Allt från regelrätt deflation, exempelvis till följd av uttömda verktygslådor hos centralbankerna i en tid när inflationen redan är låg, till en inflation uthålligt över centralbankernas mål, exempelvis som en följd av de kraftfulla penningpolitiska lättnaderna för att begränsa skadeverkningarna av pandemin.

På kort sikt är det uppenbart att pandemin sänker inflationen. Visserligen kan åtgärder för att minska smittspridning höja kostnaderna för många företag och leda till utbudsstörningar, men det överskuggas av att krisen framför allt har i grund i fallande efterfrågan, som trycker ned löneökningar och inflation.

En del bedömare har lyft fram att de aggressiva finans- och penningpolitiska stimulanserna i slutänden kommer att leda till högre inflation. Oxford Economics är dock skeptiska. Räntesänkningarna har inte varit så stora, eftersom räntorna var så låga i utgångsläget, och tillgångsköp har inte tidigare visat sig skapa så värst mycket inflation. Med tanke på den kraftiga nedgången i världsekonomin sticker inte heller stimulanserna ut som överdrivet aggressiva.

Att centralbankernas statsobligationsköp de facto är en form av monetär finansiering är ytterligare ett argument för varför inflationen ska stiga. Oxford Economics håller inte med, centralbankernas åtgärder handlar om deras egna inflationsmål, inte att hålla ned statens lånekostnader.

"Det verkliga testet kommer om centralbankernas mandat börjar strida mot regeringarnas egna planer. Först då kanske regeringar känner sig tvingade att begränsa centralbankernas oberoende. Detta kan så småningom hända, särskilt om den nuvarande lågkonjunkturen ökar stödet för mer populistiska politiska partier", skriver de med tillägget att detta fortfarande mycket är en svansrisk, vilket också överensstämmer med marknadens egen dämpade långsiktiga inflationsförväntningar.

Om coronaviruset skulle leda till högre inflation är det mest troligt att det skulle ske genom fundamentala förändringar i de strukturella krafter i den globala ekonomin som hållit ned inflationen på senare år, menar Oxford Economics, som dock inte heller tror på detta scenario.

En sådan kraft är den ihållande låga löneökningstakten, där det visserligen kan tänkas att ökad deglobalisering skulle kunna lyfta lönerna på viss håll. Oxford Economics menar dock att det helt överskuggas av den stigande arbetslösheten i pandemins spår som i stället talar för ytterligare press nedåt på löneökningstakten

Covid-19 kan leda till en stärkt trend mot deglobalisering och få företag att organisera om sina värdekedjor, men det är svårt att se att detta skulle göras annat än i mindre omfattning.

"Storskaliga, och därmed inflationsdrivande, förändringar verkar osannolika, om de inte påtvingas av regeringar", skriver Oxford Economics.

Slutsatsen blir därmed att de krafter som hållit ned inflationen i världen det senaste årtiondet förblir intakta, och snarare förstärks till följd av pandemin.

"Även om coronavirusutbrottet har kapacitet att släppa lös nya inflationskrafter på den globala ekonomin, förstärker det också det senaste decenniets kraftiga desinflationstrender. Sammantaget förväntar vi oss att inflationen fortsätter att hamna under centralbankernas mål under en utdragen period, vilket håller såväl styrräntor som statsobligationsräntor på mycket låga nivåer", skriver Oxford Economics.
Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.