Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

INFLATION: LYFTS ÄVEN AV ÖKAD EFTERFRÅGAN – OXFORD ECONOMICS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den stigande inflationen globalt hänförs oftast till utbudschocker, men en ökad efterfrågan i spåren av den expansiva ekonomiska politiken spelar också en betydande roll, särskilt i tillväxtländer.

Det skriver Oxford Economics i en analys.

"Sammantaget ger vår analys stöd åt uppfattningen att effekter på efterfrågesidan, inklusive sådana som är relaterade till expansiv policy, är en viktig faktor bakom den senaste tidens uppgång i inflationen. Men bevisen är starkare för tillväxtländer än för utvecklade ekonomier", skriver de.

De skriver att diverse flaskhalsar och utbudsproblem är en viktig faktor bakom inflationsuppgången, men att de inte alltid är lätta att hålla isär från effekter på efterfrågesidan. En viktig förklaring till att inflationen stigit är stigande råvarupriser, som typiskt sett ses som en utbudsfaktor, men uppgångarna kan också höra samman med en expansiv penningpolitik och den kraftiga ökningen av penningmängden när pandemin drabbade världen våren 2020.

När Oxford Economics analyserar saken kommer de fram till att det finns betydande inslag av effekter av en expansiv penningpolitik för tillväxtländer, men en svagare koppling för utvecklade ekonomier. På samma sätt skulle även de stora budgetunderskotten under pandemin kunna lyfta inflationen, men här är det svårt att hitta några statistiska samband.

Den positiva tolkningen här är, enligt Oxford Economics, att en mer trovärdig inflationsmålspolitik i utvecklade länder gör att genomslaget på inflationen från en tillfällig uppgång i penningmängden är begränsat. Med denna tolkning kan centralbanker vara försiktiga med att strama åt igen, särskilt som tillväxten i penningmängden nu åter normaliseras.

En mer pessimistisk tolkning är att det stora genomslaget på inflationen ännu inte kommit, utan det blir mer än fråga för 2022.

"Dessutom, även om inflationen i utvecklade ekonomier än så länge har ett stort inslag av effekter på utbudssidan, skulle en rad av stora utbudschocker i en miljö med mjuk policy fortfarande kunna pressa upp inflationen ihålligt via avförankring av förväntningar. Denna tolkning skulle åtminstone antyda att vissa förebyggande åtgärder från centralbanker skulle vara klokt", skriver Oxford Economics.
Författare Direkt-SE