Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

Informationsbroschyr inför den föreslagna utdelningen av Careium AB

Styrelsen för Doro AB har föreslagit att en extra bolagsstämma den 22 november 2021 fattar beslut om att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Carieum AB, (publ) (”Careium”), som utgör Doros affärsområde Doro Care till Doro AB:s aktieägare.

Information angående den föreslagna utdelningen och noteringen av aktierna i Careium AB har idag publicerats och gjorts tillgänglig i form av en informationsbroschyr. Informationsbroschyren innehåller information om bakgrund och motiv till den föreslagna uppdelningen samt en beskrivning av Careiums verksamhet och den kvarvarande verksamheten i Doro. Broschyren och mer information om extra bolagsstämman finns här.

Utdelning av, och första dag för handel i, aktierna i Careium på Nasdaq First North Growth Market beräknas ske i början av december. Förutsatt att extra bolagsstämman beslutar att dela ut Careium publiceras en bolagsbeskrivning om Careium efter det att den godkänts av Nasdaq och innan första dag för handel.

För mer information vänligen kontakta:


Carl-Johan Zetterberg Boudrie, VD och koncernchef, +46 (0) 70 335 84 49, ir@doro.com

Om Doro


Doro är ett seniorfokuserat teknikföretag. Vi utvecklar tjänster och produkter för seniorer för att göra åldrandet självständigt, stärkande och innehållsrikt. Vår breda portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar bidrar till att koppla ihop generationer digitalt och skapar en trygg och självständig tillvaro i och utanför hemmet. Doro är marknadsledande inom trygghetslarm i Sverige, Norge och Storbritannien och global marknadsledare på mobiltelefoner till seniorer. Doro är ett svenskt bolag med huvudkontor i Malmö och försäljningsverksamhet i 27 länder. Doros aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. 2020 hade bolaget ca 1 080 medarbetare och nettoomsättningen uppgick till 1 689 miljoner kronor (168,0 miljoner Euro). Läs mer om Doro på vår hemsida www.doro.se/corporate

Bifogade filer


Informationsbroschyr inför den föreslagna utdelningen av Careium AB
Doro Informationsbroschyr

Författare MFN