Du är här

2018-03-12

Infracom Group AB: InfraCom ökar sitt innehav i Cellip AB till 66 % genom förvärv av Cellip Holding AB

Cellip AB ("Cellip") med säte i Stockholm grundades 2004 och levererar
helhetslösningar inom molnbaserad kommunikation till små och
medelstora företag. InfraCom äger sedan tidigare 10 procent av
aktierna i Cellip. Vid tillträdet av Cellip Holding AB ("Cellip
Holding") ökar InfraCom innehavet till 66 procent av rösterna och
kapitalet i Cellip som då kommer att redovisas som ett dotterbolag.
Cellip sysselsätter ett 30-tal medarbetare och omsatte under det
brutna räkenskapsåret 2016/17 ca 51 miljoner kronor med 15 procents
EBITDA-marginal och har över tid uppvisat god tillväxt. Säljare av
Cellip Holding är Per Hübinette, Esko Airas, Eric Aicardi, Fredrik
Zetterlund och Lars Hübinette. Cellip ska drivas vidare under samma
ledning och med samma struktur som innan förvärvet.

"Jag är naturligtvis oerhört glad över att välkomna Cellip och alla
fantastiska medarbetare men också var och en av säljarna till
InfraCom. Vi har känt varandra som kollegor under en längre period
och i augusti 2017 fick vi erbjudandet att köpa in oss i bolaget. Det
blev en titthållsinvestering som vi följt och en relation som
frodats. När vi kom till slutsatsen att bolagen är starkare
tillsammans än var och ett för sig så var det lägligt för oss att ta
steget vidare i processen. För oss är det ett tvillingföretag till
vårt helägda dotterbolag Weblink IP Phone AB. Cellip verkar inom ett
kompletterande marknadssegment och har en intressant teknisk
plattform. Vi är särskilt glada över att hälsa Per och Esko välkomna
till vår koncern så som grundare respektive VD i Cellip.", säger Bo
Kjellberg VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ).

"För en fortsatt utveckling av Cellip är ett samgående med InfraCom
ett naturligt steg, vi får tillgång till ett nationellt nätverk av
nya kollegor och en etablerad partnerkanal som kommer stärka Cellip i
vår framtida utveckling. InfraCom och dess bolag har en bra
företagskultur och jag är övertygad om att Cellip kommer vara ett
starkt komplement till koncernen", säger Esko Airas, VD på Cellip AB.

Köpeskillingen för Cellip Holding uppgår till 25,4 miljoner kronor
varav 13,9 miljoner kronor erläggs genom kontant betalning och 11,5
miljoner kronor genom apport av 1 201 000 nya aktier i InfraCom (pris
per aktie är 9,59 kronor vilket motsvarar genomsnittlig volymviktad
handelskurs under perioden 15 januari till 9 mars 2018).

Per Hübinette och Esko Airas har en 36 månaders lock-up på tecknade
aktier (1/3 per år) från tillträdesdagen och övriga säljare har en 12
månaders lock-up på tecknade aktier. Kontantandelen finansieras genom
egen kassa och förvärvsfinansiering. Aktierna tillträds 5 april 2018
och förväntas bidra till ökat resultat per aktie. Apportemissionen
kommer att genomföras genom att en del av styrelsens befintliga
bemyndigande att emittera aktier utnyttjas

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som InfraCom ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 12 mars 2018 kl 08.30.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger,
driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad
telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt
datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar
hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2016/17 omsatte
InfraCom proforma ca 112 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om
ca 26 miljoner kronor.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD Oskar Säfström, Styrelseordförande
031 - 301 65 81 0739 - 20 45 33
bo.kjellberg@infracomgroup.se oskar@safstrom.biz

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/infracom-group-ab/r/infracom-okar-sitt-innehav...
http://mb.cision.com/Main/16548/2469926/803980.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.