Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

Infracom Group AB: InfraCom växer genom förvärv av IT-outsourcing bolaget Netono AB

InfraCom har ingått avtal om förvärv av IT-drift bolaget Netono AB org
nr 556709-5640 ("Netono"), som vuxit stabilt genom åren sedan starten
år 2006. År 2018 omsätter bolaget 21,5 miljoner kronor och redovisade
ett EBITDA-resultat om 8,3 miljoner kronor. Bolaget verkar inom
IT-outsourcing och erbjuder "arbetsplats som tjänst" samt systemdrift
där Netono är kundföretagets hela IT-avdelning. Med automatisering
och smarta fjärrsystem sänker Netono kundens totala IT-budget
samtidigt som slutanvändaren får hög servicegrad. Omsättningen
fördelar sig primärt på avtalsintäkter för tjänster och supportavtal.

Säljare är bolagets grundare Jens Larsson (genom Netono Holding AB)
som fortsatt kommer att vara verksam som VD i bolaget, Jens kommer
också genom transaktionen att bli en betydelsefull aktieägare i
InfraCom.

Köpeskillingen uppgår till 23,6 miljoner kronor på kassa och skuldfri
basis och erläggs genom kontant betalning om 13,6 miljoner kronor
samt 10 miljoner kronor som erläggs genom apportemission av 931 966
aktier till en kurs om 10,73 kronor (pris per aktie motsvarar
genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 12 mars till 25
mars 2019). Härutöver finns en tilläggsköpeskilling som är maximerad
till 8 miljoner kronor fördelad på a) högst 4 miljoner kronor
beräknat på Netonos ekonomiska utfall under perioden 1/5 2019 - 31/4
2020 och b) högst 4 miljoner kronor beräknat på Netonos ekonomiska
utfall under perioden 1/5 2020 - 31/4 2021. Maximalt utfall
förutsätter att Netono redovisar ett EBITDA-resultat för var och ett
av de två perioderna som är högre än 8,0 miljoner kronor samt årlig
volymtillväxt om lägst 10 %.

"Jag är mycket glad över att välkomna Netono och Jens till
InfraCom-familjen. Jens förväntas bli ett starkt tillskott i vår
ledningsgrupp och har uppvisat oerhörda kvalitéer i sin roll som
entreprenör. Genom affären förväntas han också bli InfraComs fjärde
största aktieägare. InfraCom fortsätter att förflyttar sin position
framåt i värdekedjan och kan nu erbjuda komplett IT-drift", säger Bo
Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ)

"Det är med förväntan och entusiasm som vi blir en del av InfraCom
Group. Vi ser stora möjligheter till att utöka vår affär samt kunna
erbjuda en komplettare tjänst genom samarbete med övriga bolag i
gruppen. Vi ser också att InfraComs erfarna styrelse blir ett stort
stöd för bolaget i dess nästa tillväxtsteg. Ett steg som innebär att
vi lyfter befintliga kunder samt attraherar nya kunder inom andra
segment", säger Jens Larsson, VD Netono AB

Köpeskillingen för aktierna motsvarar en EV/EBITDA multipel om cirka
x4.0. Förvärvet förväntas bidra till ett ökat resultat per aktie
under verksamhetsårets fjärde kvartal. InfraCom avser finansiera
ovillkorad del av köpeskillingen genom upptagande av förvärvslån om
13,6 miljoner kronor.

Netono Holding AB har en 36 månaders lock-up på tecknade aktier (1/3
per år). Aktierna tillträds 29 april 2019. Apportemissionen kommer
att genomföras genom att en del av styrelsens befintliga bemyndigande
att emittera aktier utnyttjas.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som InfraCom ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 27 mars 2019 kl 08.30.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger,
driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad
telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt
datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar
hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte
InfraCom 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 31 miljoner
kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas med
ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 - 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 - 20 45 33
oskar@safstrom.biz

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/infracom-group-ab/r/infracom-vaxer-genom-forv...
https://mb.cision.com/Main/16548/2773105/1014351.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.