Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Infracom Group AB: Kvartalsrapport 5 (av 6) 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)

FEMTE KVARTALET 2018/19 I SAMMANDRAG

· Nettoomsättning: 50,0 Mkr (40,4 Mkr), 24 procents tillväxt mot föregående år

· Försäljningen fördelas på affärsområde kommunikation 35,4 Mkr (31,6 Mkr), IT-drift 13,5 Mkr (7,5 Mkr) och datacenter 1,2 Mkr (1,3 Mkr)

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 11,3 Mkr (8,7 Mkr)

· EBITDA-marginal: 23 procent (22 procent)

· Resultat före skatt: 4,9 Mkr (3,8 Mkr)

· Resultat per aktie: 0,09 kr (0,08 kr)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten: -4,6 Mkr (4,3 Mkr)

· Investeringar i materiella anläggningstillg: 0,7 Mkr

· Soliditeten per 2019-09-30: 54 % (45 %)

· Totalt aktier per 2019-09-30: 30 875 036 (27 201 000)

FÖRSTA FEMTON MÅNADERNA 2018/19 I SAMMANDRAG

· Nettoomsättning: 239,0 Mkr (171,8 Mkr), 39 procents tillväxt mot föregående år

· Försäljningen fördelas på affärsområde kommunikation 183,8 Mkr (128,4Mkr), IT-drift 49,1 Mkr (36,8 Mkr) och datacenter 6,1 Mkr (6,6 Mkr)

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 50,0 Mkr (39,3 Mkr)

· EBITDA-marginal: 21 procent (23 procent)

· Resultat före skatt: 21,9 Mkr (21,3 Mkr)

· Resultat per aktie: 0,43 kr (0,48 kr)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten: 29,7 Mkr (30,6 Mkr)

· Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 2,0 Mkr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 8 juli 2019 registrerades 1 900 000 aktier från tidigare genomförd
spridningsemission.

Den 12 september 2019 verkställdes en fusion mellan Företagstelefoner
i Stockholm AB och Weblink IP Phone AB, med syfte att förenkla
administrationen i dotterbolagen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I oktober 2019 blev Bolaget godkänt för handel på "Spotlight Next" -
Spotlight Stock Markets premiumsegment.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns
även tillgänglig på:

https://infracom.se/investerare/
Göteborg 6 november 2019
Bo Kjellberg, Verkställande Direktör
För eventuella frågor kontakta
Bo Kjellberg , CEO, 031 - 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 - 301 65 82
Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger,
driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad
telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt
datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågr hög
drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte
InfraCom 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 31 miljoner
kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket och handlas med
ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/infracom-group-ab/r/kvartalsrapport-5--av-6--...
https://mb.cision.com/Main/16548/2954635/1136275.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.