Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-05

Infracom ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

IT-Infrastrukturbolaget Infracom redovisar ökande omsättning under andra
kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre
vinst.

Omsättningen uppgick till 47,5 miljoner kronor (31,3), en ökning med 52
procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 3,9 miljoner kronor (3,7), med en rörelsemarginal på
8,2 procent (11,8).

Resultatet före skatt var 3,6 miljoner kronor (3,7).

Resultatet efter skatt blev 1,9 miljoner kronor (2,3), en minskning med 17
procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (0,10), vilket innebär en
minskning med 30 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 11,7 miljoner kronor
(6,3).

Infracoms upprepar sina finansiella mål. Bolaget skall årligen växa i
omsättning med 15 - 20 procent, bibehålla hög lönsamhet i form av
ebitda-marginal om 15-20 procent, samt ha en soliditet om minst 30 procent.
Tillväxten skall ske genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt.
Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål prioriteras före högre
tillväxt.

Bolaget lämnar inga prognoser.

Infracom, Mkr Q2-2018/2019 Q2-2017/2018 Förändring
Nettoomsättning 47,5 31,3 51,8%
Rörelseresultat 3,9 3,7 5,4%
Rörelsemarginal 8,2% 11,8%
Resultat före skatt 3,6 3,7 -2,7%
Nettoresultat 1,9 2,3 -17,4%
Resultat per aktie, kronor 0,07 0,10 -30,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 11,7 6,3 85,7%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://media.finwire.com/media/FWS002EA89-table-1

Författare Finwire Smallcap