Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-02

Ingen utdelning meddelar Electrolux

wysiwyg_image

Vitvarubolaget Electrolux redovisar siffror för det fjärde kvartalet som är i linje med vinstvarningen från förra månaden. Bolaget slopar helt utdelningen.

Omsättningen steg 1,1 procent till 35 769 miljoner kronor (35 372). Organisk tillväxt var -8,4 procent (4,8).

Rörelseresultatet blev -1 964 miljoner kronor (882).

Justerat rörelseresultat blev -612 miljoner kronor (1 609). Det försämrade resultatet beror primärt på affärsområde Nordamerika som hade en rörelseförlust exklusive engångsposter på 1,2 miljarder kronor, vilket är i linje med resultatet för det tredje kvartalet 2022.

“Vi har en tydlig plan på plats för att strukturellt minska kostnaderna genom programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika, och under kvartalet fortsatte vi att minska de rörliga utgifterna”, kommenterar vd Jonas Samuelson.

Resultatet före skatt var -2 474 miljoner kronor (700).

Resultatet efter skatt blev -1 922 miljoner kronor (596), och per aktie -7,12 kronor (2,09).

Ingen utdelning föreslås (9,20).

Under 2023 väntas konsumentsentimentet fortsätta vara påverkat negativt av hög inflation och höga räntor, även om det finns regionala skillnader, uppger Samuelson.

“Efterfrågan på vitvaror under helåret 2023 förväntas därför vara negativ i alla regioner, förutom Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika där efterfrågan förväntas bli oförändrad jämfört med 2022”, säger Samuelson och fortsätter.

“Mot bakgrund av detta bedömer vi att våra volymer kommer att minska 2023 jämfört med föregående år, vilket delvis kompenseras av mixförbättringar från vårt starka erbjudande”.