Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-05

INGVES: GÄLLER FÖR RIKSBANKEN ATT VARA FORTSATT VAKSAM (NY)

(Tillägg: från stycke sex)

STOCKHOLM (Direkt) Det globala inflationstrycket är fortfarande mycket lågt
och de nya utfallen för den svenska inflationen har varit svagare än väntat.
För Riksbankens del gäller det att vara fortsatt vaksam.

Det sade riksbankschefen Stefan Ingves på måndagen, enligt ett förskrivet
anförande.

"En förutsättning för att inflationen även framöver ska utvecklas i linje med
målet är att konjunkturen fortsätter att vara stark och sätter avtryck i
prisutvecklingen. Penningpolitiken behöver därför vara fortsatt expansiv",
sade han.

Han tillade att om allt går som förväntat kommer tidpunkten att börja
normaliseringen av penningpolitiken att närma sig.

"Bedömningen vi gjorde i februari var att det sannolikt är dags att långsamt
börja höja reporäntan under andra halvåret i år. Men en sådan vändning kräver
enligt min mening stor försiktighet", sade Stefan Ingves.

Han sade också att en insikt från de senaste åren som behöver lyftas fram är
att förtroendet för inflationsmålet inte kan tas för givet. Penningpolitikens
huvudsakliga uppgift är att upprätthålla det nominella ankaret i ekonomin och
de förväntningar och krav som ställs på penningpolitiken bör ta det som
startpunkt.

Riksbankschefen konstaterade dock att under förutsättning att förtroendet för
"ankaret" inte är hotat har penningpolitiken "vissa möjligheter att låta en
avvikelse från inflationsmålet stå tillbaka för andra hänsyn". Det kan
exempelvis handla om att bidra till att dämpa risker förknippade med hög
skuldsättning och stigande bostadspriser.

"Men, och det är viktigt, penningpolitiken kan inte förväntas vara lösningen
när man ska hantera risker som bottnar i grundläggande problem med hur
marknader fungerar och hur incitamenten för skuldsättning, bostadsbyggande
och sysselsättning ser ut. Sådant behöver andra politikområden åtgärda", sade
Stefan Ingves.

Han sade vidare att makrotillsynen kan inriktas specifikt på att minska
riskerna förknippade med hushållens skulder, men Riksbankens bedömning är att
det behövs en kombination av åtgärder inom flera politikområden för att
minska de riskerna.

Enligt Stefan Ingves behöver man framför allt komma åt de grundläggande
orsakerna till att skuldsättningen ökar, och det är svårt utan att ta sig an
den svenska bostadsmarknaden och de obalanser som finns där. Det är ingen
lätt uppgift, men angelägen.

"Som jag nämnde tidigare kommer räntan i genomsnitt att vara lägre framöver,
periodvis till och med mycket låg om penningpolitiken ska kunna uppfylla
inflationsmålet. Den finansiella sidan av ekonomin behöver vara tillräckligt
robust för att klara sådana perioder utan att den makroekonomiska
utvecklingen utsätts för alltför stora risker", sade han.

Stefan Ingves upprepade vidare att eftersom den svenska konjunkturen varit
starkare än i euroområdet så pekar Riksbankens prognos mot att
normaliseringen av penningpolitiken i Sverige kommer att kunna börja tidigare
än i euroområdet.

"Vi kommer alltså förmodligen att ligga efter den amerikanska centralbanken,
men något före ECB. Det är en speciell situation som kan påverka impulserna
utifrån när det gäller konjunkturen och inflationstrycket", sade han.

Riksbankschefen sade att kombinationen av löne- och prisutvecklingen i
inhemska sektorer och inflationsimpulserna utifrån får avgöra hur
penningpolitiken bör utformas för att påverka den inhemska efterfrågan och
växelkursen i önskad riktning, så att inflationen i slutändan håller sig
kring målet.

"Det blir naturligtvis i någon mening mindre komplicerat för penningpolitiken
om både impulserna från omvärlden och inhemska sektorer drar uppåt och på ett
sätt som vi är vana vid - och riskerna för obalanser kan då också vara
mindre", sade Stefan Ingves.

Han konstaterade vidare att precis som det finns fler verktyg än styrräntan i
den penningpolitiska verktygslådan, om det skulle behövas för att stimulera
ekonomin ytterligare, så finns det "naturligtvis" verktyg inom andra
politikområden. Och det är rimligt att "costs and benefits" av att använda
alla dessa olika verktyg utvärderas så att den ekonomiska politiken blir så
effektiv och verksam som möjligt för ekonomin som helhet.

"Men hur de olika verktygen ska användas är upp till de ansvariga för
respektive politikområde och när det gäller finanspolitiken är det
naturligtvis riksdag och regering som ska avgöra hur och på vilka grunder den
ska bedrivas", sade Stefan Ingves.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.