Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Inhalation Sciences: Beslutsförslag avseende styrelsen inför årsstämman 2020 - Daniel Spasic föreslås som ny styrelseo...

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) gick den 7 april 2020 ut med
kallelse till årsstämma den 12 maj 2020 kl. 13.00 på Hälsovägen 7 i
Flemingsberg. Nedan presenteras fullständiga beslutsförslag avseende
antal styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvode samt förslag
till styrelseledamöter och styrelseordförande.

Följande förslag (punkt 11-14 i dagordningen) föreligger inför
kommande årsstämma:

Aktieägaren Råsunda förvaltning aktiebolag, representerande cirka
14,24 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget per
dagen för detta pressmeddelande föreslår årsstämman besluta:

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,

att styrelsearvode ska utgå med 62 500 kronor vardera till
styrelseledamöter (samma nivå som tidigare),

att omval sker av styrelseledamöterna Per Gerde, Sonja Gerde och Klaus
Gottwald samt att nyval sker av Mårten Winge och Daniel Spasic; det
noteras att Fredrik Sjövall samt Tom Sundelin avböjt omval, samt

att nyval sker av Daniel Spasic till styrelseordförande.

Manoush Masarrat, VD på Inhalation Sciences: "Det känns väldigt bra
att få med Daniel och Mårten i ISAB's styrelse. Deras gedigna
erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och bolagsbygge är en
enorm tillgång för oss och jag är övertygad om att med deras support,
kan vi fortsätta leda ISAB i rätt riktning. Jag vill samtidigt passa
på att rikta ett stort tack mot Fredrik och Tom för deras fantastiska
stöd under sin tid i ISAB's styrelse och önskar de allt gott och
framgång i deras fortsatta karriär."

Mårten Winge, född 1959, har en M.Sc i molekylärbiologi från
Karolinska Institutet och en kandidatexamen i kemi från Stockholms
universitet. Mårten har flera års internationell erfarenhet från
ledande befattningar inom life science industrin och har särskilt
erfarenhet inom kommersialisering av ny teknologi på området,
försäljning samt forskning och utveckling. Han har bland annat varit
VD för Proxeon A/S, Doxa AB och Medical Vision AB. För närvarande är
han VD för Cartana AB, styrelseordförande i Cray Innovation AB samt
styrelseledamot i Single Technologies AB. Utöver detta är Mårten
rådgivare till styrelsen i Evosep ApS (Danmark) samt affärscoach för
Uppsala Innovation Center (UIC). Mårten är oberoende av bolaget och
bolagsledningen och av större aktieägare. Han innehar inga aktier i
Inhalation Sciences Sweden.

Daniel Spasic, född 1971, är utbildad kemiingenjör vid Tycho Brahe och
har läst Owner/President Management vid Harvard Business School.
Daniel har mer än 20 års erfarenhet från klinisk kontraktsforskning.
Han har bland annat grundat och under många år varit VD för TFS
International AB. Tidigare har Daniel varit styrelseordförande i
Tridentify AB samt styrelseledamot i TFS International AB. För
närvarande är han styrelseordförande i Trialbee AB samt
styrelseledamot i NuvoAir AB. Utöver detta arbetar Daniel bland annat
som strateg och tillväxtrådgivare hos Sales Growth Advisors LLC.
Daniel är oberoende av bolaget och bolagsledningen och av större
aktieägare. Han innehar inga aktier i Inhalation Sciences Sweden.

Råsunda förvaltning aktiebolag har inkommit med förslag om
incitamentsprogram till föreslagen styrelseordförande Daniel Spasic.
Kallelse till extra bolagsstämma innehållande detta förslag kommer
att publiceras inom kort.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar
världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets
patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare
möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur
aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa
när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl.
08.45 (CET) den 29 april 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inhalation-sciences/r/beslutsforslag-avseende...
https://mb.cision.com/Main/15842/3099674/1238341.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.