Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Inhalation Sciences: Inhalation Sciences Sweden AB Bokslutskommuniké 2018

Inhalation Sciences VD Lena Heffler: "ISAB har under det gångna året
passerat flera väsentliga milstolpar. Detta är en tydlig indikation
på att vår vision - att PreciseInhale ska bli standardverktyget för
all forskning och utveckling inom inhalationsforskning över hela
världen - är inom räckhåll'.

LÄSA HELA RAPPORTEN HÄR.
(http://www.inhalation.se/wp-content/uploads/2019/02/Inhalation-Bokslutsk...)

Sammanfattning av bokslutskommunikén

- Under det fjärde kvartalet säkrades kreditfacilitet intill ett totalt lånebelopp uppgående till 12,5 MSEK varav 3,0 MSEK upptogs under december månad

- Dotterföretaget Ziccum slutförde under det fjärde kvartalet en framgångsrik noteringsprocess på Spotlight Stock Market, varefter Ziccum AB utgör ett intresseföretag till Inhalation Sciences Sweden AB med ägarandel per balansdagen uppgående till 36,5%

- Under årets tredje kvartal erhölls ordrar avseende PreciseInhale-system och CRO -uppdrag uppgående till drygt 5 MSEK, rekord för bolaget under ett enskilt kvartal

- Tidigare under året har Lena Heffler efterträtt Fredrik Sjövall som ny verkställande direktör

- Det europeiska patentverket EPO har under året lämnat godkännandebesked avseende ett av Inhalation Sciences viktigaste patent

Utvalda finansiella
data i sammandrag
2018 2017 okt-dec 2018 2017
okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning, tkr 3 888 2 947 5 441 8 022
Rörelseresultat, tkr -1 413 -2 002 -11 781 -6 229
Resultat efter -1 489 -1 998 -11 883 -6 358
skatt, tkr
Balansomslutning, 19 653 23 313 19 653 23 313
tkr
Periodens -2 321 -2 973 -8 216 9 037
kassaflöde, tkr
Likvida medel, tkr 2 281 10 497 2 281 10 497
Resultat per aktie -0,17 -0,23 -1,38 -1,09
före utspädning
(SEK)
Resultat per aktie -0,17 -0,23 -1,38 -1,09
efter utspädning
(SEK)
Eget kapital per 1,25 1,85 1,25 1,85
aktie (SEK)
Soliditet, % 55,0% 68,3% 55,0% 68,3%
Eget kapital, tkr 10 806 15 914 10 806 15 914
Antal aktier 8 618 930 8 618 930 8 618 930 8 618 930
(justerat för split
2017)

VD kommenterar

ISAB har under det gångna året passerat flera väsentliga milstolpar.
Bolagets teknologier har bekräftats som ledande inom preklinisk
inhalationsforskning genom starka vetenskapliga publikationer. Nya
marknader har öppnat sig genom att ta steget in på den kinesiska
marknaden, och kapitalbasen har stärkts genom noteringen av
dotterföretaget Ziccum AB på Spotlight.

Vi konstaterar med glädje hur allt fler kunder ser nyttan med våra
teknologier som producerar högkvalitativa data redan från små mängder
testsubstans. December inbringade en ny order för en PreciseInhale
inkluderande in vitromodulen DissolvIt samt en order för ett CRO
uppdrag och en installation av en PreciseInhale inkluderande in
vitromodulen XposeALI. Våra kunder och uppdragsgivare är ledande inom
sina respektive fält; läkemedelsutveckling, miljöforskning och
toxikologi. Deras publikationer, som i sin tur röner allt mer
uppmärksamhet på marknaden, etablerar nu en ny nivå för respektive
forskningsområde.

Detta är en tydlig indikation på att vår vision - att PreciseInhale
ska bli standardverktyget för all forskning och utveckling inom
inhalationsforskning över hela världen - är inom räckhåll.
Sammantaget öppnar allt detta för fler affärer, högre intäkter och
fler intäktsströmmar kommande kvartal.

Vi fortsätter också att vara aktiva ute på marknaden. I december
deltog vi som utställare på kongressen Drug Delivery to the Lungs
2018 i Edinburgh, Skottland, arrangerad av The Aerosol Society. Detta
är ett av de tongivande eventen i vår nisch. Vi genomförde produktiva
möten med befintliga och potentiella kunder på plats.

Noteringen av dotterföretaget Ziccum AB (publ) i oktober mottogs
positivt av marknaden, och aktien har trots det osäkra marknadsläget
haft en bra start på Spotlight. ISAB innehar efter noteringen ett
betydande innehav av aktierna i Ziccum vilka i slutet av januari 2019
hade ett marknadsvärde uppgående till cirka 26 MSEK. Verksamheterna
inom Inhalation Sciences och Ziccum har också ett antal gemensamma
nämnare och bolagen har ett nära samarbete inom projekt som berör
Inhalation.

Vi har tidigare kommunicerat målsättningen att uppnå
kassaflödespositivt resultat på helårsbasis under 2020. För att
finansiera fler utvecklingsprojekt, öka satsningar på produktion och
för att säkerställa god likviditet under ökande orderingång under
kommande år har vi ingått avtal om garanterad kreditfacilitet som gör
att vi löpande kan tillföra bolaget likviditet genom upptagande av
lån. Detta i kombination med vårt ägande i Ziccum gör att vi har en
finansiellt stark grund att stå på.

Jag konstaterar efter att ha avslutat mitt första räkenskapsår på
Inhalation Sciences att bolaget mer än väl lever upp till sitt namn.
Jag är mer än någonsin övertygad om att fördelarna med våra
teknologier, tillsammans med den unika kunskap våra experter har inom
inhalationsforskning, kan göra PreciseInhale till standardverktyget
för tidig preklinisk inhalationsforskning över hela världen.

Lena Heffler

VD

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
E-post: lena.heffler@inhalation.se
Telefon: +46 (0)70 205 9620

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar
världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets
patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare
möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur
aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa
när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl.
09.00 (CET) den 21 februari 2019.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inhalation-sciences/r/inhalation-sciences-swed...
https://mb.cision.com/Main/15842/2745075/995211.pdf
https://mb.cision.com/Public/15842/2745075/811656bb4dc106ac.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.