Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Inhalation Sciences: Inhalation Sciences Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

(Stockholm, Sverige, 20 februari 2020) Inhalation Sciences VD Manoush
Masarrat: "2019 var ett fantastiskt år för oss på många sätt. Vi
ökade omsättningen med 64%, erhöll vår största order någonsin och har
börjat lägga grunden för det planerade valideringsprojektet som ska
ta Inhalation Sciences till klinisk miljö."

Utvalda finansiella data

Okt-dec 2019

Nettoomsättning 3 836 tkr (3 888)

Rörelseresultat -1 994 tkr (-1 413)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,29 SEK (-0,17)

Jan-dec 2019

Nettoomsättning 8 949 tkr (5 441)

Rörelseresultat -7 896 tkr (-11 781)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,50 SEK (-1,38)

VD kommenterar

Vid årsskiftet kunde ISAB summera utvecklingen för 2019, och mitt
första kvartal som VD, med en toppnotering för försäljning av
PreciseInhale-system uppgående till cirka 6 MSEK och total
försäljning uppgående till cirka 8,9 MSEK. Detta motsvarar en
försäljningstillväxt på cirka 64 procent jämfört med föregående år.

Detta är ett trendbrott och i linje med ISAB's uttalade strategi att
öka fokus på produktförsäljning. ISAB noterade kraftig
resultatförbättring, dels genom rationaliseringar i verksamheten och
dels ett positivt finansnetto genom reavinst vid avyttringen av en
del av aktieinnehavet i intresseföretaget Ziccum AB.

Vid ingången på det nya året hade ISAB en orderstock motsvarande cirka
halva fjolårets omsättning. ISAB har ständigt pågående diskussioner
om nya forskningsuppdrag vilket ofta medför att uppdragsgivarna köper
PreciseInhale och dess tillhörande moduler.

Vi är nu väldigt nära att lansera vår unika In-Vitro Modul DissolvIT
och målet är att leverera de tre inneliggande ordrarna under första
halvan 2020. Genom lansering av DissolvIT kommer användningsområdet
för PreciseInhale-systemet utökas och därigenom attrahera nya kunder
samt bidra till ökad försäljning.

ISAB kommer inom kort att initiera den kliniska valideringen av
PreciseInhale. Studien genomförs i Sverige och den preliminära
tidplanen är att kunna slutföra studien under 2020. PreciseInhale
kommer vid positivt utfall av den kliniska studien att vara det enda
kliniskt bevisade inhalationssystemet för laboratoriebruk i världen,
så vitt känt för ISAB.

En framgångsrik klinisk studie med PreciseInhale kan komma att
väsentligen expandera marknaden då systemet kommer att bli
eftertraktat vid kliniska försök inom inhalation.

Sist men inte minst fortsätter vår forsknings- och
utvecklingsverksamhet där vi tittar på nya användningsområden samt
nya och utökade kundsegment. I takt med våra utökade aktiviteter
behöver vi förstärka oss på några nyckelpositioner och därför
planeras ett antal rekryteringar.

Innevarande år kommer att bli ett spännande och händelserikt år.

Huddinge den 20 februari 2020
Manoush Masarrat
VD

Utvalda finansiella data i sammandrag

2019 2018 2019 2018
Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 3 836 3 888 8 949 5 441
Rörelseresultat, tkr -1 994 -1 413 -7 896 -11 781
Resultat efter skatt, tkr -2 484 -1 489 -4 345 -11 883
Balansomslutning, tkr 23 198 19 653 23 198 19 653
Periodens kassaflöde, tkr -2 773 -2 321 2 517 -8 216
Periodens kassaflöde per -0,32 -0,27 0,29 -0,95
aktie (SEK)
Likvida medel, tkr 4 798 2 281 4 798 2 281
Resultat per aktie före -0,29 -0,17 -0,50 -1,38
utspädning (SEK)
Eget kapital, tkr 5 240 10 806 5 240 10 806
Eget kapital per aktie 0,61 1,25 0,61 1,25
(SEK)
Soliditet, % 22,59% 54,98% 22,59% 54,98%
Soliditet, %, inklusive 56,11% 63,19% 56,11% 63,19%
övervärde i Ziccum-aktier
Forsknings-och 39,70% 27,60% 34,00% 34,30%
utvecklingskostnader/rörelse
kostnader, %
Antal aktier 8 618 930 8 618 930 8 618 930 8 618 930

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet (okt-dec)

ISAB deltog som sponsor vid MVIS (Medical Valley Inhalation Symposium)
den 9 och 10 oktober 2019 i Lund. Ett av ISAB's kundföretag inom
Big-Pharma presenterade detaljerad PK-data från sin
inhalationsforskning med PreciseInhale vilket påvisar PreciseInhale-
systemets unika förtjänster inom den kommande kliniska valideringen.

Den 10-13 oktober presenterade en av ISAB's återkommande
företagskunder, Fraunhofer ITEM, data från vår aerosolgenerator
kombinerat med deras exponeringsmodul ExpoCube för cellexponeringar
utan djurförsök.

Den 10-12 oktober presenterade Per Gerde vid 3rd Aerosol Dosimetry
Conference, Inhaled Aerosol Dosimetry: Models, Applications and
Impact, i Irvine, California. Presentationen beskrev hur
PreciseInhale exponerar flera in vitro och in vivomoduler för samma
aerosol vilket genererar mängder av komparativa data, minskar
översättningsdiskrepanser och ökar IVIVC. Fraunhofer ITEM's
presentationer visade PreciseInhale-systemets in vitro och ex
vivokapacitet, och beskrev hur ett-djur-per-dos system genererar data
med hög kvalitet från extremt låga volymer testsubstans.

Under oktober månad levererades ett PreciseInhale-system till en
befintlig kund i Asien med ordervärde på 1,5 MSEK.

Vid DDL (Drug Delivery to the Lungs) i Edinburgh den 11 till 13
december presenterade ett av ISAB's kundföretag inom Big-Pharma
detaljerade PK-data från sin inhalationsforskning med PreciseInhale,
vilket påvisar PreciseInhale-systemets unika förtjänster inför den
kommande kliniska valideringen.

Under december månad levererades ytterligare ett PreciseInhale-system
till en befintlig kund i Europa med ordervärde på ca 900 KSEK.

Under december månad erhöll ISAB en order från ett ledande Big Pharma
bolag för ett PreciseInhalesystem med ordervärde uppgående till cirka
3 MSEK.

Vid utgången av december månad 2019 uppgick Ziccum-aktiens
stängningskurs till 13,90 kronor vilket motsvarar en kursuppgång med
132 % sedan utgången av december månad 2018. Marknadsvärdet på ISABs
aktieinnehav i Ziccum AB uppgick den 31 december 2019 till cirka 24,9
MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Den 24 januari 2020 kunde vi meddela att en befintlig kund som
tidigare anlitat ISAB för omfattande uppdrag och även köpt ISABs
labinstrument PreciseInhale har tecknat ett
kontraktsforskningsuppdrag (CRO) värt 750 KSEK.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR
(http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/)

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar
världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets
patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare
möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur
aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa
när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl.
08.00 (CET) den 20 februari 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inhalation-sciences/r/inhalation-sciences-swe...
https://mb.cision.com/Main/15842/3038368/1196155.pdf
https://mb.cision.com/Public/15842/3038368/acf7080a3166db41.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.