Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-28

Inhalation Sciences: Inhalation Sciences Sweden AB (publ) har godkänts för notering på Aktietorget

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) ("ISAB") har godkänts för
notering på Aktietorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets
nyemission samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås.
Teckningstiden för bolagets nyemission inleds idag och pågår till och
med den 13 september 2017. Memorandum, teaser och anmälningssedel
finns tillgängliga på bolagets (www.inhalation.se ) och Aktietorgets
( www.aktietorget.se ) respektive hemsidor. Första handelsdag på
Aktietorget är planerad till den 28 september 2017.

Kort om ISAB

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och säljer
laboratorieinstrument för forskning inom inhalation och för mätning
av hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa. ISAB har ett
flertal beviljade patent i EU, USA, Japan och Kina och en bevisad
produkt och affärsmodell med intäkter från pilotkunder och Key
Opinion Leaders om totalt cirka 25 MSEK under de senaste tre åren.
Bolaget står nu inför en fas av ökad försäljning och snabbare
tillväxt på en växande marknad med stor potential.

VD Fredrik Sjövall kommenterar

-PreciseInhale®, vår huvudprodukt, bidrar till snabbare utveckling av
nya läkemedel inom terapiområden som Astma och KOL (kronisk
obstruktiv lungsjukdom) där läkemedelsbranschen tävlar om årliga
intäkter på över 30 miljarder kronor. Italiens största
läkemedelsbolag, Chiesi farmaceutici, har redan skördat framgångar
med hjälp av våra instrument och flera ledande akademiska aktörer har
valt att investera i PreciseInhale®.

Genom den planerade kapitalanskaffningen räknar vi med att kunna
accelerera försäljningstakten och möjliggöra utveckling av
ytterligare funktionalitet, t.ex. validering av PreciseInhale® för
klinisk användning. Vi ser en stor efterfrågan från företag som genom
vår teknologi kan minska risken för att misslyckanden i utvecklingen
av nya läkemedel uppdagas först i sen klinisk fas

Noteringsemissionen i sammandrag

- Teckningstid: 28 augusti - 13 september 2017

- Teckningskurs: 5 SEK per aktie

- Emissionsvolym: högst 3 400 000 aktier, motsvarande 17 000 000 SEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 2 600 000 aktier, motsvarande 13 000 000 SEK.

- Värdering (pre-money): Cirka 26,1 MSEK

- Minsta teckningspost: 1 000 aktier, motsvarande 5 000 SEK.

ISABs aktie är planerad att tas upp för handel på AktieTorget. Första
dag för handel är beräknad till den 28 september 2017.

Teckningsåtaganden

ISAB har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om
10,6 MSEK, motsvarande cirka 62 procent av den totala
emissionsvolymen.

Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser
samt anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets
(www.inhalation.se), Aktietorgets (www.aktietorget.se) och Aqurats
(www.aqurat.se/inhalationsciences) respektive hemsidor.

Godkänt för notering

ISAB har godkänts för notering på Aktietorget under förutsättning att
bolaget uppnår nyemissionens lägsta gräns om cirka 13,0 MSEK samt att
marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag
planeras att bli den 28 september 2017.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer ISAB att delta vid fyra
informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och
framtidsplaner:

- Stockholm, 28 augusti, Investerardagen, Scandic Klara Hotell

- Stockholm, 29 augusti. Aktiespararna, Cafe Opera

- Stockholm, 5 september, Aktietorget, Mäster Samuelsgatan 42

- Stockholm, 11 september, Aktiespararna, Operaterassen

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med
nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare.
Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av
nyemissionen.

För frågor om anmälan och teckning:

Aqurat Fondkommission AB

111 22 Stockholm
Tel: 08 - 684 05 800
Fax: 08 - 684 05 801
E-post: info@aqurat.se
www.aqurat.se (http://www.aktieinvest.se/)

För mer information om ISAB, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
E-post: fredrik.sjovall@inhalation.se
Telefon: +46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)
Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar
världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets
patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare
möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur
aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa
när vi andas in dem.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inhalation-sciences/r/inhalation-sciences-swed...
http://mb.cision.com/Main/15842/2334401/714529.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.