Du är här

2017-09-15

Inhalation Sciences: Inhalation Sciences Sweden ABs (publ) emission övertecknad.

STOCKHOLM, SVERIGE - 15 september, 2017. Den 13 september 2017
avslutades teckningstiden i Inhalation Sciences nyemission av aktier
inför den planerade noteringen vid AktieTorget. Emissionen om 17,0
MSEK tecknades till cirka 43,2 MSEK inklusive teckningsåtagande,
vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 254%. Inhalation Sciences
tillförs därmed totalt 17 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,5
MSEK. Bolaget tillförs genom emissionen fler än 750 nya aktieägare.
Avräkningsnotor skickas ut den 15 september 2017.

Kort om ISAB

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och säljer
laboratorieinstrument för forskning inom inhalation och för mätning
av hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa. ISAB har ett
flertal beviljade patent i EU, USA, Japan och Kina och en bevisad
produkt och affärsmodell med intäkter från pilotkunder och Key
Opinion Leaders om totalt cirka 25 MSEK under de senaste tre åren.
Bolaget står nu inför en fas av ökad försäljning och snabbare
tillväxt på en växande marknad med stor potential.

Inhalation Sciences VD Fredrik Sjövall kommenterar:

-Jag är glad över förtroendet som har visats av alla som velat delta i
noteringsemissionen och vill välkomna alla nya ägare till Inhalation
Sciences. Genom den här kapitalanskaffningen räknar vi nu med att
kunna accelerera kommersialiseringstakten av PreciseInhale®. Vi är
övertygade om att vi utvecklat en teknologi som kan göra stor nytta
på stora marknader och under lång tid framöver.

Planerad notering på AktieTorget

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är godkänt för notering på
AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 28
september 2017. Kortnamn för bolagets aktie på AktieTorget är ISAB.

Teckning och tilldelning

Tilldelning av aktier, tecknade inom ramen för nyemissionen, sker i
enlighet med de principer som anges i memorandumet publicerat den 28
augusti 2017. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som
utsänds den 15 september 2017 till respektive tecknare som erhållit
tilldelning. Betalning ska ske senast den dag som anges på
avräkningsnotan.

Teckningsgrad

Emissionen om 17,0 MSEK tecknades till cirka 43,2 MSEK inklusive
teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 254%.

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala
antalet aktier i Inhalation att uppgå till 8 618 930 aktier och
aktiekapitalet kommer att uppgå till 3 447 572 SEK.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med
nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare.
Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av
nyemissionen.

För frågor om anmälan och teckning av aktier

Aqurat Fondkommission AB
111 22 Stockholm
Tel: 08 - 684 05 800
Fax: 08 - 684 05 801
E-post: info@aqurat.se
www.aqurat.se

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar
världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets
patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare
möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur
aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa
när vi andas in dem.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inhalation-sciences/r/inhalation-sciences-swed...
http://mb.cision.com/Main/15842/2347581/723222.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.