Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Initiator Pharma: Halvårsrapport 1 2019

Finansiella höjdpunkter

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina
finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S
bolagsregistrerades den 2 maj 2016.

+---------------------------------------------------------------+
|Andra kvartalet (2019-04-01 - 2019-06-30) |
+---------------------------------------------------------------+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 404 TDKK (-3 294) |
| · Resultat per aktie var -0,15 DKK (-0,19) |
+---------------------------------------------------------------+
| |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|Första halvåret (2019-01-01 - 2019-06-30) |
+---------------------------------------------------------------+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 867 TDKK (-6 404) |
| · Resultat per aktie var -0,21 DKK (-0,51) |
| · Likvida medel: 11 501 TDKK (10 025) |
| · Soliditet: 82% (93%) |
+---------------------------------------------------------------+
| |
+---------------------------------------------------------------+

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 23 157
178 aktier (per den 2019-06-30). Soliditet: eget kapital dividerat
med tillgångar.

Höjdpunkter i verksamheten under Q2 2019

· Den 29 april kallade vi till årsstämma den 23 maj, och släppte
årsredovisningen för 2018.

· Den 10 juni meddelade vi att fas 1 för IPED2015 slutförts med
framgång. Preliminära resultat från fas 1 visade att IPED2015 i
huvudsak är säkert och tolereras väl vid förväntade kliniskt
relevanta doser.

· Den 25 juni meddelade vi att dosering med IPED2015 påbörjats i
koncepttestet, den kliniska fas 2a-studien för patienter med erektil
dysfunktion.

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden

· Den 5 juli meddelade vi att företagets incitamentsprogram, som
godkändes av årsstämman den 23 maj, hade fulltecknats. Om samtliga
warranter används kommer bolaget emittera totalt 434 197 nya aktier,
motsvarande 1,9% av antal utfärdade aktier, med nominellt värde 0,105
DKK och lösenpris 8,40 SEK.

· Den 13 augusti utfärdade vi en statusuppdatering om den pågående
fas 2a-studien på patienter med erektil dysfunktion. Studien
fortskrider väl men det tar något längre än planerat att rekrytera
patienter. Anledningen till den långsammare rekryteringen är målet
att endast inkludera patienter som är medicinskt kvalificerade och
motiverade för studien. Förseningen innebär att datumet för den
slutliga doseringen av patienter i fas 2a skjuts på framtiden, och
för närvarande beräknar vi att preliminära data kan släppas i början
av fjärde kvartalet.

· Den 13 augusti meddelade vi att bolaget säkrat en brofinansiering
om 5 miljoner SEK, i syfte att förbereda bolagets andra
läkemedelskandidat IP2018 för att påbörja en klinisk fas 2a-studie.
Med denna brofinansiering kommer bolaget kunna utföra värdeskapande
verksamheter innan långsiktigare finansiering söks. Klinisk fas
2a-studie för IP2018 förväntas påbörjas i början på 2020.

VDs kommentar

Första halvåret 2019 har varit en händelserik tid, full av aktiviteter
för Initiator Pharma. Till att börja med kunde vi i juni 2019
rapportera en framgångsrikt genomförd klinisk fas 1-studie på friska
försökspersoner. IPED2015 har därmed gått vidare till koncepttest i
klinisk fas 2. Målet är att snart slutföra dosering av patienterna
och därefter inleda dataanalys och ha en avläsningsrapport färdig i
början på fjärde kvartalet. Vi har även slutfört en preklinisk
utvärdering av IP2018, som vi har ett optionsavtal för med Saniona.
Vår plan är att utnyttja den optionen, och vi kommer använda den
nyligen annonserade brofinansieringen för att gå vidare med att
förbereda ansökan om klinisk prövning till en fas 2a-studie före
årsskiftet.

För mer information, kontakta

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post:
ceo@initiatorpharma.com

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235,
e-post: tv@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett danskt bioteknikbolag med fokus på att
utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska
behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är
inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler
som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer
som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande
läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med
erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte
svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de
godkända läkemedlen ViagraÓ, CialisÓoch LevitraÓ.

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark. Initiator Pharma är
börsregistrerat på Spotlight och har ungefär 3500 aktieägare. Läs mer
www.initiatorpharma.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/initiator-pharma/r/halvarsrapport-1-2019,c288...
https://mb.cision.com/Main/15335/2886107/1094387.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.