Du är här

2017-08-24

Initiator Pharma: Halvårsrapport 2017

Finansiella höjdpunkter

Initiator Pharma A/S som är ett danskt företag upprättar sina
finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S
registrerades den 2 maj 2016. Således avser jämförelsesiffrorna
perioden 2016-05-02 - 2016-06-30.

+-----------------------------------------------------------+
|Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30) |
+-----------------------------------------------------------+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 023 TDKK (-5) |
| · Resultat per aktie var -0,25 DKK (0,00) |
+-----------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------+
|Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30) |
+-----------------------------------------------------------+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 234 TDKK (-5) |
| · Resultat per aktie var -0,48 DKK 0,00) |
| · Likvida medel: 11 803 TDKK (0) |
| · Soliditet: 88 % |
+-----------------------------------------------------------+

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 8 683
943 aktier (per den 30 juni 2017). Soliditet: eget kapital dividerat
med tillgångar.

Höjdpunkter i verksamheten under andra kvartalet 2017

· Initiator Pharma utsåg Syngene i Indien, och Research Toxicology
Centre (RTC) i Italien , till CRO-partners (Contract Research
Organizations). Våra samarbetspartners ska utföra prekliniskt
utvecklingsarbete på läkemedelssubstansen IPED2015 för behandling av
erektil dysfunktion

· Syntesväg för IPED2015 selekterad
· De första grundläggande toxikologiska och farmakokinetiska
studierna av IPED2015 på råtta för behandling av erektil dysfunktion
har genomförts av Syngene

· Årsstämma (17 maj 2017)
· Årsrapporten för 2016 publicerades
· Årsstämman godkände ändringar i bolagsordning, incitamentsprogram
och ersättning till styrelsen

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden

· Inget.

VDs kommentar

"Under andra kvartalet 2017 har Initiator Pharma haft fullt fokus på
att starta och genomföra regulatoriska studier på djur avseende
toxikologi, säkerhet och farmakologi. Den första administreringen gav
lovande resultatet. Samtidigt har vi framgångsrikt skalat upp
produktionen av den aktiva farmaceutiska substansen (API) och håller
vår tidplan. Vi är optimistiska och tror att de kommande resultaten
från den fortsatta säkerhets- och toxikologiscreeningen ska ge oss
möjlighet att inleda en första fas I-studie på människa under 2018."

För mer information, kontakta

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post:
ceo@initiatorpharma.com

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235,
e-post: tv@initiatorpharma.com

Se hela rapporten på bolagets hemsida
www.initiatorpharma.com/investors/financial-reports/

Denna information är sådan information som Initiator Pharma är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 augusti 2017.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett danskt bioteknikbolag med fokus på att
utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska
behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är
inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler
som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer
som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande
läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med
erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte
svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de
godkända läkemedlen Viagra®, Cialis® och Levitra®.

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark. Initiator Pharma er
noterad på Aktietorget och har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på
www.initiatorpharma.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/initiator-pharma/r/halvarsrapport-2017,c2332491
http://mb.cision.com/Main/15335/2332491/713290.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.