Du är här

2018-08-23

Insplanet AB: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

Blandad utveckling under det andra kvartalet, som till stor del
präglats av anpassningar inför den nya dataskyddsförordningen och
systemskifte inom MyLoan

Andra kvartalet
· Intäkterna uppgick till 29,5 (28,6) MSEK, motsvarande en organisk
tillväxt om 3 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (1,8) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om 5 (7) procent.

· Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (1,1) MSEK, varav
moderbolagets andel av resultatet uppgår till 1,0 (1,8) MSEK och
minoritetsandelen till 0,0 (-0,7) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,13) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 (4,3)
MSEK.

· Likvida medel vid kvartalet utgång uppgick till 27,9 (41,4) MSEK.
Därtill återstår 3,9 (7,3) MSEK i förskott på medieutrymme inom
Bonnier koncernen från nyemissionen 2014. Koncernen har inga
räntebärande skulder.

· Affärsområde Försäkring och Personal Finance redovisar intäkter om
27,1 (26,9) MSEK, i princip oförändrat mot föregående år, och ett
rörelseresultat om 2,1 (3,2) MSEK.

· Affärsområde Biltjänster redovisar intäkter om 1,8 (0,9) MSEK,
motsvarande en tillväxt om 112 procent, och ett rörelseresultat om
-0,5 (-1,3) MSEK.

Januari till juni
· Intäkterna uppgick till 58,7 (55,6) MSEK, vilket motsvarar en
organisk tillväxt om 6 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (3,3) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om 4 (6) procent.

· Resultat efter skatt uppgick till 1,6 (2,1) MSEK, varav
moderbolagets andel uppgår till 1,7 (3,2) MSEK och minoritetsandelen
till -0,1 (-1,1) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,24) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 (6,9)
MSEK.

· Affärsområde Försäkring och Personal Finance redovisar intäkter om
54,4 (52,0) MSEK, motsvarande en tillväxt om 5 procent, och ett
rörelseresultat om 4,3 (5,6) MSEK.

· Affärsområde Biltjänster redovisar intäkter om 3,0 (2,1) MSEK,
motsvarande en tillväxt om 42 procent, och ett rörelseresultat om
-1,4 (-2,0) MSEK.

Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster
och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och
privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och
förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten
Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre
omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under
varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre
verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom
Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt
utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande
digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop.
Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är
Insplanets certified adviser.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.
Insplanet AB (publ), Org.nr. 556567-6227, Grev Turegatan 5, Box 26
000, 100 41 Stockholm, Tel: 08-51 000 000, www.insplanet.com.

Mangold Fondkommission AB, Org.nr. 556585-1267, Engelbrektsplan 2, Box
55 691, 102 15 Stockholm, Tel: 08-503 01 550, Fax: 08-503 01 561,
www.mangold.se.

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplanet-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1-ja...
http://mb.cision.com/Main/1444/2598329/895608.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.