Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

Insplanet AB: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2016

Stark tillväxt inom affärsområde Försäkring. Resultatet hålls tillbaka
av ökade investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter och
affärsutveckling av nya tjänster kring bilägandet.

Tredje kvartalet
· Intäkterna uppgick till 24,1 (19,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning
om 24 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till
20 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (2,6) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om 11 (13) procent.

· Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (2,0) MSEK, varav
minoritetsandelen uppgår till -0,4 (0,0) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,18 (0,15) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 (2,1)
MSEK.

· Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och
Personal Finance, uppgick till 21,9 (17,8) MSEK, vilket motsvarar en
ökning om 23 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 1,4 (1,7)
MSEK.

· Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat
kvartalets intäkter med 0,8 MSEK, rörelseresultatet med -1,0 MSEK och
resultatet efter skatt med -0,8 MSEK.

Januari till september
· Intäkterna uppgick till 69,1 (59,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning
om 16 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till
13 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 5,8 (7,9) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om 8 (13) procent.

· Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (6,2) MSEK, varav
minoritetsandelen uppgår till -0,5 (0,0) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,37 (0,46) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,1 (9,9)
MSEK.

· Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och
Personal Finance, uppgick till 62,3 (54,1) MSEK, vilket motsvarar en
ökning om 15 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 4,8 (5,4)
MSEK.

· Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat
intäkterna med 1,9 MSEK, rörelseresultatet med -1,4 MSEK och
resultatet efter skatt med -1,1 MSEK.

Konsolidering av Motormäklaren
Den 4 april 2016 förvärvade Insplanet 52 procent av aktierna i Swedish
Motor Advisors AB ("Motormäklaren"). Motormäklaren konsolideras i
Insplanets koncernredovisning enligt fullständig konsolidering (100
%) från och med detta datum.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till
konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster,
Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och
förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska
produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North.
Mangold är Insplanets certified adviser.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.
För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com
Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box 26 000, 100 41 Stockholm
Org.nr. 556567-6227, Tel: 08-51 000 000, www.insplanet.com

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box 55 691, 102 15
Stockholm Org.nr. 556585-1267, Tel: 08-503 01 550, Fax: 08-503 01
561, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 november 2016 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplanet-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1-ja...
http://mb.cision.com/Main/1444/2129317/594276.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.