Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Insplanet AB: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2016

Nyförsäljningsintäkterna ökade med 9 procent, resultatet hålls
tillbaka av ökade investeringar i marknadsföring och affärsutveckling

Första kvartalet
· Intäkterna uppgick till 21,5 (19,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning
om 9 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (2,3) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om 7 (12) procent.

· Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (1,9) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,14) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,8 (1,5)
MSEK.

· Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 20,0 (18,4) MSEK, vilket
motsvarar en ökning om 9 procent.

· Förnyelseintäkterna uppgick till 1,5 (1,3) MSEK.
VD kommentar i sammandrag
"Under årets första kvartal ser vi en positiv utveckling i flera delar
av verksamheten, vilket delvis kan skönjas i vår intäktsutveckling.
Jämförelsetjänsten har haft en fin trafiktillväxt med ökade
förfrågningsflöden. Förmedlingsverksamheten har också utvecklats
positivt till följd av en ökad leadgenerering från jämförelsetjänsten
och ett förbättrat kunderbjudande. Insplanet har i dagsläget ett bra
produktutbud med en bredare leverantörsmix än på länge men det finns
fortfarande stora kundgrupper vi i dagsläget inte når ut till eller
har ett tillräckligt bra erbjudande för. Vi arbetar därför
målmedvetet med både samarbetande försäkringsbolag och nya aktörer
för att utveckla erbjudandet och därigenom ha attraktivare lösningar
för fler kundsegment. Insplanet behöver fortsätta öka sin
marknadsnärvaro och arbeta tillsammans med försäkringsbolag och
banker som vill förändra marknaden genom att utveckla mer kundnära
och transparenta produkter och tjänster."

Daniel Soussan, VD Insplanet
Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till
konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster,
Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och
förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska
produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North.
Mangold är Insplanets certified adviser.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.
För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan
VD Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
förnamn.efternamn[at]insplanet.com
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Org.nr. 556567-6227
Tel: 08-51 000 000
www.insplanet.com
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Org.nr. 556585-1267
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplanet-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1-ja...
http://mb.cision.com/Main/1444/2012015/517861.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.