Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-20

Insplanet AB: Insplanet och Dagens industri inleder ett strategiskt samarbete

Insplanet AB (publ) ("Insplanet" och/eller "Bolaget") och Dagens
industri AB ("Dagens industri" och/eller "Di") meddelar idag att man
inlett ett strategiskt samarbete och att Di investerar i Bolaget
genom Bonnier Dagstidningar AB ("Bonnier"). Samarbetet innebär att
Insplanets tjänster inom privatekonomi kommer att marknadsföras och
erbjudas läsarna genom ett integrerat samarbete med Di, där Insplanet
bland annat kommer att synas på di.se med sina produkter under en
privatekonomisk sektion. Syftet med samarbetet är att nå ut till en
större målgrupp, öka varumärkeskännedomen och driva mer trafik och
kunder till Insplanets tjänster.

För Di:s del är samarbetet ett ytterligare led i strategin att öka
satsningarna på tjänster som är relevanta för sina läsare och där
privatekonomi anses vara ett viktigt kluster. Samarbetet är en
strategisk satsning, där Di, dels genom förvärv av 1.452.416 aktier
från en grupp aktieägare som tillsammans representerar cirka 85
procent av aktierna i Insplanet ("Aktieägargruppen") och dels genom
teckning av aktier i en riktad nyemission om 1.936.582 aktier, kommer
att ta en ägarandel om totalt 25 procent i Bolaget. Di kommer i
framtiden att ha möjlighet att köpa samtliga resterande aktier från
Aktieägargruppen genom köpoptioner, vilket totalt omfattar 8.443.374
aktier. Köpoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 mars - 30 april
2016 med en lösenkurs om 15 kronor per aktie. Skulle Di komma att
utnyttja dessa köpoptioner och på så sätt nå en kontrollerande
position, kommer Di att erbjuda resterande aktieägare att sälja på
samma villkor.

"Det är oerhört spännande att Di valt att gå in som delägare och
strategisk partner till Insplanet. Di kommer att vara en kunnig och
engagerad ägare där Insplanet tillförs både kompetens och räckvidd
inom media. Som grundare och huvudägare är jag övertygad om att det
är positivt för oss att bli en tydligt integrerad del av Di och
Bonnierkoncernen", säger Daniel Soussan, Styrelseordförande i
Insplanet.

"Vi har noga följt jämförelsemarknaden för konsumenttjänster under en
längre tid och konstaterat att Insplanet under många år levererat
resultat och därmed skapat sig en stark position på marknaden. Det är
därför glädjande att vi nu går in i ett mycket nära samarbete och
delägande i Bolaget. Våra läsare visar stort intresse för
redaktionellt innehåll och tjänster som berör det privatekonomiska
området. Med det nya samarbetet kan vi såväl öka värdet i den
gemensamma affären som utbudet av service och tjänster för våra
läsare", säger Henrik Stangel, Verkställande Direktör för Dagens
industri.

Med anledning av ovan, har styrelsen i Insplanet idag beslutat att
föreslå en extra bolagsstämma tisdagen den 15 april 2014 att fatta
beslut om att öka Bolagets aktiekapital med 193.658,20 kronor genom
en riktad nyemission av 1.936.582 aktier till Bonnier. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda
aktieägarkretsen i Bolaget genom att få in en välrenommerad ägare och
strategisk partner på attraktiva villkor. Teckningskursen har
fastställts baserat på en marknadsmässig bedömning och uppgår till
cirka 8,42 kronor per aktie. Betalningen för aktierna kommer att ske
genom kvittning av en fordran avseende medieutrymme inom
Bonnierkoncernen motsvarande ett värde om hela emissionsbeloppet,
totalt 16,3 miljoner kronor.

Vid den extra bolagsstämman, har valberedningen i Insplanet, som en
följd av att Di blir näst största aktieägare i Bolaget, även beslutat
att föreslå nyval av Henrik Stangel, Verkställande Direktör för
Dagens industri, till styrelsen fram till nästa årsstämma.
Valberedningen förslår vidare att Henrik Stangel samtidigt väljs till
Styrelseordförande. I samband med detta kommer nuvarande
Styrelseordförande och huvudägare Daniel Soussan att tillträda som
Verkställande Direktör för Insplanet.

Separat kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom
kort.

Avslutningsvis, så har Aktieägargruppen i samband med överlåtelsen av
befintliga aktier och utställandet av köpoptioner, genom ett
aktieägaravtal, beslutat att verka för att utdelning endast skall ske
vid de fallen att Bolagets kassa, efter genomförd utdelning, ej
understiger 25 miljoner kronor. Styrelsen i Insplanet har mot
bakgrund av detta därför beslutat att ändra den nuvarande
utdelningspolicyn till följande:

Ny utdelningspolicy
Styrelsen i Insplanet AB (publ) har antagit en utdelningspolicy som
fastställer att styrelsen till framtida årsstämmor skall föreslå en
utdelning endast vid de fallen att Bolagets kassa, efter genomförd
utdelning, ej understiger 25 miljoner kronor. Förslag till
utdelningar skall vidare utgå från Bolagets kapitalbehov, med hänsyn
till den affärsplan och de framtida strategiska projekt som styrelsen
arbetar utifrån.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan, Ordförande Insplanet
Telefon: 0708-350 224
Email: daniel.soussan@insplanet.com
Henrik Stangel, Verkställande Direktör för Dagens industri
Telefon: 08-573 650 00
Email: henrik.stangel@di.se
Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till
konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster,
Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och
förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på
NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.
Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance
Awards 2012.

Om Dagens industri
Dagens industri är Nordens största affärstidning med ca 350 000 läsare
per dag i den rosa tidningen och ca 1 000 000 unika besökare i veckan
på ekonomisajten di.se. Ytterligare produkter från Di är bl.a.
veckomagasinet Di Weekend, månadsmagasinet Di Dimension. Dagens
industri bedriver även en omfattande konferensverksamhet. Dagens
industri är en del av Bonnierkoncernen.

Om Bonnierkoncernen
Bonnierkoncernen är ett familjeägt mediekonglomerat med sin bas i
Sverige. Bonnierkoncernen har idag verksamhet i 16 länder med tonvikt
på norra Europa, och innefattar i dagsläget cirka 175 företag, bland
annat Dagens Nyheter, Expressen, Dagens industri, Bonnier
Tidskrifter, Svensk Filmindustri och TV4-Gruppen.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplanet-ab/r/insplanet-och-dagens-industri-i...
http://mb.cision.com/Main/1444/9555052/222909.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.