Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Insplorion: Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

Frågor fortsätter att kontinuerligt komma till företaget. För att
tillgodose våra aktieägare och övriga intressenter med vidare
information har vi valt att samla frågorna här, med distribution
genom AktieTorget. För att underlätta för läsaren har frågorna
grupperats efter tema. Mindre justeringar och förtydliganden av
frågorna har gjorts.

Om företaget Insplorion AB

Q: Min erfarenhet är att marknaden tyvärr fortfarande inte förstår
verksamheten och dess potential. Har ni möjlighet att lägga mer fokus
på det? Bl.a. behövs kommunikation av adresserbar marknad etc.

A: Vi arbetar med att öka trycket även med information till
investerar-communityn. Den kan bli tydligare, krispigare och mer. Det
är dock en viss balansgång med att ha fokus på verksamheten och prata
om vad vi gör utan att lägga överdrivet mycket pengar på att synas
(som är fullt möjligt om man vill). Om
teknikutveckling/miniatyrisering

Q: Jag har en fråga som rör det PM angående kapitaltillskottet från
Vinnova på 350,000kr för att användas till miniatyrisering av
sensorn. Jag, och flera andra jag talat med, hade intrycket att ni
redan var i full gång med miniatyriseringen av elektroniken som
sensorn ska ansluta till - är det först nu ni går igång med detta?
Eller syftar projektet med RISE främst till att anpassa
sensor-systemet till andra möjliga tillämpningar än de ni redan
fokuserat mot (t ex mobiltelefon eller liknande, snarare än
elbil/ESS)? Tidsmässigt, hur lång tid tror ni det tar med själva
miniatyriseringen av sensorn?

A: Kring miniatyrisering bedriver vi sen tidigare två projekt internt
för båda våra projekt, luftkvalitetsensorn och batterisensorn.
Projekten hänger till stor del ihop då det är liknande
frågeställningar och lösningar som arbetas igenom, även om viss
anpassning sker emot de olika användningsområdena. Arbetet som vi
kommer göra med RISE utöver det pågående arbetet kommer inte vara
lika hands-on med att bygga prototyper och göra verkliga tester som
vi gör internt idag, utan i större grad ta ytterligare steg kring
design och komponentval vid betydligt större volymtillverkning. Med
nu tre olika miniatyriseringsprojekt som delvis hänger ihop och som
alla bidrar till plattformen kommer vi framöver kunna flytta fram
positionerna i de olika dialoger som pågår.

Q: Kommer miniatyriseringsprojektet med RISE kolla på andra
applikationsområden än bilbatterier? Kan du säga något om vilka
applikationsområden som i så fall är intressanta?

A: Vi ser miniatyriseringsarbetet som en del i utvecklingen av vår
sensorplattform. Idag är det aktuellt för både batteri- och
luftkvalitetsensor, men kommer även vara av vikt för andra framtida
volymapplikationer.

Q: Hur ser kopplingen ut till den miniatyrisering som redan pågår
avseende bilbatteriprojektet?

A: Det vi nu kommer göra med RISE är direkt kopplat till det vi redan
gör, men vi kommer få större fokus på kostnadsreducering och ny
kunskap kring komponentval och mm, expertis då de har mer djupare
kunskaper kring storskalig processtillverkning än vad vi har.

Q: Jag förstår inte vad som menas med miniatyrisering för
batterisensorn?

A: Miniatyriseringen avser inte fibern eller sensorn, utan
elektroniken som sensorn kopplas till, dvs den elektronikdel som
kommer kommunicera direkt med BMS systemet. Till viss del är det
samma miniatyrisering av elektronikdelen som både luftkvalitetsensorn
och batterisensorn behöver. Vi är nöjda med de resultat kring storlek
på fiber som vi har sedan tidigare med AGM.

Om Instrumentaffären

Q: Under året har det bara kommit två PM om sålda Acolyte, en modul
och en referensförsäljning. Vilken säljperiod utgår ni från i den
löpande verksamheten?

A: Vi har precis som du säger sålt en Acoulytemodul och ett Acoulyte
instrument till Höök gruppen som referenscenter inom life-science.
Säljcykeln är oftast 12-18 månader, mycket beroende på hur lång tid
det tar att finna finansiering för kund. Så även om vi hoppats på
fler som U Wisconsin som hade finansiering på plats och kunde köpa
direkt, så är det tyvärr sällsynt.

Q: Har ni några konkreta planer på att få upp säljsiffrorna?
A: Som bland annat beskrivits i tidigare VD ord har vi betydligt högre
aktivitet de tidiga stegen i säljprocessen än vi någonsin haft
tidigare, där sättet att arbeta med demosystem fungerar bra, och där
andelen som söker finansiering bland kunder är betydligt fler än
någonsin tidigare. Därtill trimmar vi både säljprocessen och
erbjudandet baserat på de erfarenheter vi får ifrån alla
kundinteraktioner.

Q: Nanyang har en Acoulyte. Har detta kopplingar till det patent
bolaget köpte från de tre killarna inom Nanofluidik?
http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=47831.php

A: Det finns ingen direkt koppling mellan Nam-Jun Cho som är vår
Acoulyte kund på NTU och NTU gruppen som gör nanofluidik, eller
chalmersforskarna som ligger bakom NPS-Nanofluidik patentet.
Singapore/NTU investerar mycket inom life-science så det är inte
konstigt att de från sitt håll också gör intressant forskning.

Q: Det ska finnas 7.000 - 12.000 forskningsavdelningar som borde vara
intresserade av ert instrument. Har alla dessa har fått information
om att ni finns och att ni har instrument som de borde vara
intresserade av?

A: I de applikationsspecifika kampanjer vi gör når vi 200-500 per
omgång och vi närmar oss tvåsiffrigt i antalet kampanjer nu. Likaså
går våra distributörer ut mer generellt i sina databaser. Av de 7-12
000 relevanta avdelningar har ca hälften fått någon form av
information om oss, hur välläst den blivit är mer oklart.

Q: I samband med att nya Acoulyte togs fram så borde samtliga QCM-D
användare ha fått information om den?

A: Nästan. Varken distributörer eller andra bolag delar kunddatabaser,
det är något man håller hårt i. Däremot delar man information om
specifika case. Vi bedömer att vi nått ut till minst 80% av alla ca
600 potentiella kunder, det finns fortfarande ett antal som varken
syns i publikationer eller på annat sätt.

Q: Hur många av dessa forskningsavdelningar har då visat ett intresse?
Och har de fått offerter på instrument/Acoulyte?

A: Vi går inte ut med offertstock då den lätt kan misstolkas. En del
ber om offert bara för att få pris, andra när de söker finansiering
och ibland igen i en sista slutförhandling. Vi har gått ut med att vi
har betydligt bättre intresse av Acoulyte än X1 och XNano, då vi nu
har en kundgrupp där nyttan med Acoulyte är tydligare och där man är
van vid ytkemi och denna typen av instrument. Vi har hela året haft
två demosystem som kunder får testa 2-3 veckor. Dessa har varit och
är även framöver fullt bokade.

Om luftkvalitetsensorn

Q: Enligt en artikel om er
(http://www.ikem.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=760c9366-46...),
är sensorn färdig om 2 år (2019). Är det en prototyp som avses eller
en kommersiell prototyp? Är det sensor för att mäta utomhusluft eller
sensor för att mäta luftkvaliteten i bilkupén?

A: Artikeln är en förenkling av en artikel i Kemivärlden Biotech för
ungdomar som ska läsa kemi, bättre och närmare källan är t ex här:
http://www.mistrainnovation.se/download/18.6bd1bd29159fb76d4be718/149123...

Själva luftkvalitetsensorn är samma för både stadsluft och bilkupé,
däremot är paketeringen och uppkopplingen olika för de olika
applikationerna.

Q: PM om IoT-hub projektet i Göteborg - är det vad som avsetts när ni
i kvartalsrapporten tidigare i år meddelade att uppdatering av
projektets fortskridande skulle meddelas under andra halvan av 2017?

A: Det var den typen av uppdatering som avsågs. När det kommer mer
resultat, stora eller små, kommer det presenteras.

Q: Jag förstod inte riktigt om det ännu fanns en färdig
luftkvalitetsensor? Den fungerar för NO2, men ni vill kunna mäta fler
gaser. Hur lång tid beräknas det ta innan ni har en mer komplett
produkt som ni känner är tillräckligt bra för att kunna bearbeta
marknaden med?

A: Vi har en fungerande prototyp principiellt för NO2, men den klarar
inte fullt ut de känslighetsnivåer eller responstider som vi ska
uppnå. Nu pågår arbetet med att först optimera för NO2 och därpå
optimera för O3, CO och SO2 som är de gaser som är hälsovådliga och
används vid bedömning av luftkvalitet. Projektet som drivs inom
Mistras ramar ska pågå i ca 2,5 år till och vid projektslut skall
sensorn vara klar för serietillverkning. Vi utesluter inte att någon
del av projektet, sensor för endast en gas, kan spinnas ut till en
egen produkt tidigare.

Q: Finns det konkreta förfrågningar från "städer" eller företag som
vill köpa produkten då den blir färdig?

A: Vi har dialog med flera företag och ett institut som alla har varit
med och kravställt specifikationerna för sina respektive marknader,
och vi har även ramat in kostnad, pris och tillverkning grovt.

Om batterisensorn

Q: Är batterisensorsprojektets planenliga fortskridande beroende av
beviljad EU-finansiering?

A: Batteriprojektet är bemannat och fortskrider enligt plan oavsett
framgång med mjuka medel. Vår förhoppning är att om ytterligare mjuk
finansiering beviljas då kunna accelerera projektet.

Q: Enligt mina tidigare timelines borde ett annat projekt knutet till
batterisensorn (den där en forskningsassistent återanställdes på 80 %
i februari) ha projektslut i september. Vad är nästa steg efter
Uppsala PM:et?

A: Vi arbetar med nuvarande partners, Uppsala U och AGM och det
multinationella elkomponentbolaget med att vässa och vidareutveckla
de resultat vi presenterade i juli och kommunicera dessa vidare bland
de vi pratar med.

Q: Hur skiljer sig den utvärdering som presenterats som Uppsala data i
juli-PM:et från den data som ska presenteras i september?

A: Bara för att en projektanställd eventuellt slutar innebär det inte
per automatik att det blir ett PM.

Q: Vilken av projekten syftade du på när du vid AS-träffen i juli
refererade till "Volvomätningarna"?

A: De allra första mätningarna vi gjorde på blybatteri, då Volvo var
en part.

Q: Ni meddelade att ni fått reda på att det går att utvinna mer data
från senson än väntat. Vad innebär det rent konkret?

A: Det blir en breddning i nyttan av sensorn i batterier. Tidigare har
vi bara kunnat påvisa att vi kan ge signal som ger bättre SoC
mätningar, nu har vi resultat som visar att vi även kan bidra till
SoH och intern temperatur. Temperatur inuti batteriet är knutet till
säkerhet genom att bättre kunna förhindra explosiv
temperaturutveckling. Projektets fortsättning syftar just till att
påvisa detta mer konkret.

Q: Har ni planer på att kommunicera till marknaden att det är just
mätegenskaperna och den data som kan mätas som gör produkten unikt i
...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.