Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Instalco: Bokslutskommuniké 2019

Förvärvsintensivt kvartal med hög lönsamhet

Oktober - december 2019

· Nettoomsättningen ökade med 30,7 procent till 1 652 (1 264)
miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 6,0 (1,5) procent.

· Justerad EBITA ökade till 157 (120) miljoner kronor motsvarande en
justerad EBITA-marginal om 9,5 (9,5) procent.

· Det operativa kassaflödet för kvartalet var 186 (193) miljoner
kronor.

· Sex förvärv har genomförts under kvartalet till en bedömd årlig
omsättning om 444 miljoner kronor.

· Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till 2,24 (2,03)
kronor.

Januari - december 2019

· Nettoomsättningen ökade med 28,9 procent till 5 692 (4 414)
miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 4,0 (6,6) procent.

· Justerad EBITA ökade till 500 (375) miljoner kronor motsvarande en
justerad EBITA-marginal om 8,8 (8,5) procent.

· Det operativa kassaflödet för perioden var 613 (450) miljoner
kronor.

· 19 förvärv har genomförts under perioden till en bedömd årlig
omsättning om 1 460 miljoner kronor.

· Resultatet per aktie för perioden uppgick till 7,58 (5,20) kronor.
· Styrelsen föreslår en utdelning om 2,30 (1,50) kronor per aktie.

Kommentarer från VD Per Sjöstrand:
Jag kan nu stolt summera 2019 där även det sista kvartalet uppvisade
stabilitet, hög lönsamhet samt starkt kassaflöde. Omsättningen under
kvartalet uppgick till 1 652 (1 264) miljoner kronor, motsvarande en
tillväxt om 30,7 procent varav 6,0 procent var organisk. Justerad
EBITA för fjärde kvartalet uppgick till 157 (120) miljoner kronor,
motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,5 (9,5) procent.
Orderstocken är fortsatt stabil och uppgick vid utgången av kvartalet
till 4 865 (4 063) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 19,8
procent.

Anrika bolag och nya uppstickare
Vi har under 2019 förvärvat 19 nya bolag med en sammanlagd
årsomsättning på knappt 1,5 miljarder kronor vilket är långt över vår
inriktning om en förvärvad omsättning på 600-800 miljoner per år.
Under årets avslutande kvartal har vi kunnat hälsa fyra nya bolag i
Sverige och två i Norge in i Instalco-familjen.

I Sverige har vi förvärvat de två anrika bolagen Henningsons
Elektriska i Falun grundat 1939 och Borås Rörinstallationer grundat
1933. De båda bolagen bidrar med sin långa hantverkstradition och
erfarenhet till en bra mix tillsammans med övriga yngre bolag i
Instalco. Vidare har vi förvärvat Tingstad Rörinstallation i Göteborg
samt för första gången tagit position i Småland genom förvärvet av
Elovent i Kalmar.

I Norge har vi etablerat verksamhet i Lillehammer genom förvärv av
VS-bolaget Medby och i Kristiansand har vi utökat verksamheten genom
ventilationsgruppen Ventec. Förvärvet av Ventec är ett steg på vägen
att bli multidisciplinära i regionen runt Kristiansand i södra Norge.

Dotterbolag i samarbete
Samarbetet mellan Instalcobolagen gör att vi kan leverera attraktiva
helhetslösningar till våra kunder. Ett mindre men mycket gott exempel
på detta är fyra Instalcobolag som har samarbetat vid byggnationen av
ett nytt LloydsApotek i Malmö. Uppdraget har gällt installationer av
VS, el, ventilation och sprinkler. Med fyra egna bolag i samma
projekt har vi kunnat leverera kostnadseffektivt, snabbt och med hög
kvalitet. Det här är ett utmärkt exempel på hur Instalcomodellen
fungerar.

I Norge har vi under kvartalet fått vårt hittills största
flerbolagsuppdrag. Det är de två Instalcobolagen Andersen og Aksnes
och Teknisk Ventilasjon som samarbetar kring installationer av VS och
ventilation i ett lägenhetsprojekt i Oslo. Kunden är Betonmast AS på
uppdrag av Stor-Oslo Eiendom.

Nytt hållbarhetsprogram
Instalcos strategi är att växa såväl via förvärv som organiskt. All
tillväxt ska ske på ett sätt som är hållbart ur ett ekonomiskt,
socialt och miljömässigt perspektiv.

Jag är därför extra stolt över att vi alldeles i dagarna lanserar vårt
nya hållbarhetsprogram, Hållbara installationer med ett egenutvecklat
certifieringssystem. Syftet med programmet är att flytta fram
Instalcos position som ett ledande hållbart installationsföretag i
Norden. Vi vill också ta ett ännu större grepp och ansvar inom
området bland annat genom vårt certifieringssystem Hållbarhetsklassat
Instalcoprojekt.

Hållbarhetsprogrammet sätter fokus på tre huvudområden som ska
genomsyra koncernens hållbarhetsarbete: Trygg och utvecklade
arbetsmiljö, Hållbara installationer samt Moget ledarskap.

Vi fortsätter också vårt arbete med att öka vårt serviceutbud.
Ambitionen är att öka Instalcos totala serviceandel från tidigare 15
procent till 25 procent. För att nå dit bygger vi nu en organisation
med serviceavdelningar i våra dotterbolag som vid avslutade projekt
ska erbjuda kunderna serviceavtal.

Tillsammans med 3 000 medarbetare kan jag summera ett framgångsrikt
2019 för Instalco och ser fram emot ett minst lika bra 2020.

Presentation av rapporten
Instalcos VD Per Sjöstrand och CFO Robin Boheman presenterar rapporten
i en telefonkonferens/audiocast idag den 18 februari kl 14.00 CET.
Deltagare ringer in på följande nummer:

SE: +46 8 566 426 93
UK: +44 333 300 9264
US: +1 833 526 8398

Presentationen kan även följas via
https://tv.streamfabriken.com/instalco-q4-2019

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 11:00 CET.

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49
Robin Boheman, CFO, robin.boheman@instalco.se , 070-336 71 42

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs,
el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala
företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget
ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 70-tal lokalt ledande och
högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central
organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn
INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/instalco/r/bokslutskommunike-2019,c3037901
https://mb.cision.com/Main/15570/3037901/1195897.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.