Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

Instalco: Delårsrapport januari-juni 2017

Hög tillväxt i omsättning och orderstock

April - juni 2017

· Nettoomsättningen ökade med 30,5 procent till 781 (599) miljoner
kronor. Den organiska tillväxten var -9,0 procent.

· Justerad EBITA ökade till 69 (55) miljoner kronor motsvarande en
justerad EBITA-marginal om 8,9 (9,2) procent.

· Det operativa kassaflödet för kvartalet var 30 (77) miljoner
kronor.

· Ett förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför
en bedömd omsättning om 167 miljoner kronor.

· Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 0,90 (0,81).
Januari - juni 2017

· Nettoomsättningen ökade med 37,0 procent till 1 470 (1 073)
miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 2,8 procent.

· Justerad EBITA ökade till 114 (80) miljoner kronor motsvarande en
justerad EBITA-marginal om 7,8 (7,5) procent.

· Det operativa kassaflödet för perioden var 134 (152) miljoner
kronor.

· Sex förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför
en bedömd omsättning om 482 miljoner kronor.

· Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,46 (1,22) kronor.
VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Instalco uppvisade fortsatt omsättningstillväxt med god lönsamhet
under årets andra kvartal. Omsättningen ökade till 781 (599) miljoner
kronor varav -9,0 procent var organisk tillväxt och 38,6 procent var
förvärvad tillväxt. Under andra kvartalet föregående år hade vi
ovanligt många större projekt, vilket påverkade kundfordringarna och
därmed kassaflödet samt den organiska tillväxten i kvartalet. Sett
till första halvåret uppgick den organiska tillväxten till 2,8
procent. Justerad EBITA i det andra kvartalet uppgick till 69
miljoner kronor, motsvarande en marginal om 8,9 procent. Vi såg en
stark tillväxt i orderstocken, som vid utgången av kvartalet uppgick
till 2 496 (1 683) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 48,3
procent.

Tillväxt på alla marknader
Instalco fortsätter att växa på alla marknader. Vi ser hög efterfrågan
på installationstjänster inom samtliga områden, samtidigt som många
entreprenörer lockas av vår modell. Jämfört med tidigare perioder
gjordes färre förvärv under det andra kvartalet, men detta var till
stor del kopplat till börsnoteringen i maj som drog resurser från den
normala verksamheten. Sammanlagt har vi i år fram till slutet på
kvartalet förvärvat bolag med en bedömd årlig omsättning om cirka 482
miljoner kronor.

Fortsatt expansion i Norge
Under kvartalet har vi stärkt vår närvaro i Norge genom förvärv av
elinstallationsbolaget Frøland & Noss i Bergen. Frøland & Noss blir
vårt första insteg i Bergen-regionen, där vi ser goda möjligheter
till vidare expansion. Vi tittar redan nu på att utöka verksamheten
till att också omfatta ventilation. Sammantaget ser vi positivt på
den norska marknaden och har för avsikt att fortsätta växa inom alla
våra verksamhetsområden. I det gångna kvartalet har vi också arbetat
med lönsamhetsskapande aktiviteter i våra norska bolag, vilket
resulterat i en stärkt marginal.

Hållbara tjänster
En drivkraft för marknadstillväxt i hela Norden är en tilltagande
efterfrågan från såväl fastighetsägare som konsumenter på
energieffektiva installationer. Instalcos bolag ligger långt fram i
att kunna erbjuda hållbara tjänster. Ett exempel från det gångna
kvartalet är den bergvärmeanläggning som byggts för Panncentralen
Frölundaborg. Vi är stolta över att tre Instalco-bolag stod bakom
projektet, som inneburit minskade koldioxid- och svaveldioxidutsläpp
med 78 respektive 55 procent samt kväveoxider med 41 procent för de
fastigheter som är anslutna till bergvärmepumpen. LG Contracting var
totalentreprenör och arbetade med Expertkyl och Tofta Plåt &
Ventilation som underleverantörer. Genom effektiv samverkan bolagen
emellan tog utförandet endast 8 månader - ett tydligt exempel på hur
Instalcomodellen ska fungera!

Stark marknad
Vi behåller vår positiva syn på Instalcos fortsatta utveckling. Vi ser
ingen avmattning i marknaden och orderläget är mycket starkt - den
stora utmaningen nu är snarare att hitta arbetskraft, vilket kan
komma att hålla tillbaka den organiska tillväxttakten framåt något.
Vi håller samtidigt fast vid vår ambitiösa förvärvsplan och för
kontinuerligt diskussioner med flertalet intressanta bolag på
samtliga våra marknader.

Presentation av rapporten

Instalcos VD Per Sjöstrand och CFO Lotta Sjögren presenterar rapporten
i en telefonkonferens/ audiocast idag den 25 augusti kl 14.00 CET.
Deltagare ringer in på följande nummer:

SE: +46 8 566 42 699
UK: +44 203 008 9803
US: +1 855 831 5948

Presentationen kan även följas via
https://tv.streamfabriken.com/instalco-q2-2017.

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl.
12:00 CET.

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49
Lotta Sjögren, CFO, lotta.sjogren@instalco.se, 070-999 62 44

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs,
el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala
företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget
ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och
högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central
organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn
INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/instalco/r/delarsrapport-januari-juni-2017,c23...
http://mb.cision.com/Main/15570/2333378/713974.pdf
http://mb.cision.com/Public/15570/2333378/8149c190d7680cba.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.