Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Instalco: Delårsrapport januari-juni 2019

Lönsamhet och förvärvstakt över plan

April - juni 2019 Januari - juni 2019
· · Nettoomsättningen ökade med 21,9 procent till 2 624
Nettoomsättningen (2 153) miljoner kronor. Den organiska tillväxten
var 2,0

ökade med 19,8 (8,5) procent.
procent till 1 406 · Justerad EBITA ökade till 215 (180) miljoner kronor
(1 174) miljoner motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,2 (8,4)
kronor. Den procent.
organiska · Det operativa kassaflödet för perioden var 282 (231)
tillväxten var 2,7 miljoner kronor.
(14,4) procent. · Åtta förvärv har genomförts under första halvåret
· Justerad till en bedömd årlig omsättning om 657 miljoner kronor.
EBITA ökade till · Resultatet per aktie för perioden uppgick till 3,77
123 (107) miljoner (1,95) kronor.
kronor motsvarande
en justerad EBITA
-marginal om 8,7
(9,2) procent.
· Det operativa
kassaflödet för
kvartalet var 126
(142) miljoner
kronor.
· Fem förvärv
har genomförts
under kvartalet
till en bedömd
årlig omsättning
om 430 miljoner
kronor.
· Resultatet
per aktie för
kvartalet uppgick
till 2,40 (1,52)
kronor.

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Under första halvåret har Instalco fortsatt visa god lönsamhet och
stark tillväxt. Särskilt har affärsområdet Övriga Norden visat
resultatförbättring. Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 406
(1 174) miljoner kronor. Tillväxten för kvartalet uppgick till 19,8
procent varav 2,7 procent var organisk tillväxt. Justerad EBITA för
andra kvartalet uppgick till 123 (107) miljoner kronor, motsvarande
en justerad EBITA-marginal om 8,7 (9,2) procent.

Orderstocken utvecklades fortsatt stabilt och uppgick vid utgången av
kvartalet till 4 508 (3 875) miljoner kronor, motsvarande en ökning
om 16,3 procent.

Nya bolag och verksamheter

Vi fortsätter att arbeta efter vår aktiva förvärvsagenda och under
kvartalet har vi förvärvat flera nya intressanta bolag och
verksamheter vilket har breddat oss såväl geografiskt som
verksamhetsmässigt. Med El & Säkerhet i Katrineholm stärker vi vårt
elutbud i Södermanland och Mälardalen och med Bogesunds El & Tele i
Ulricehamn utökar vi vår närvaro i Västra Götaland.

Under perioden har vi också förvärvat DynaMates division för tekniska
installationer. DynaMate är ett helägt dotterbolag till Scania CV AB
i Södertälje.

I Norge har vi etablerat oss i Kristiansand vilket för oss är en ny
spännande marknad. Här har vi förvärvat Moi Rør som är verksamt inom
VS-installationer, främst med större projekt inom industrin.

Efter rapporttidens utgång har vi förvärvat de två finska bolagen
Pohjanmaan Taloteknikka och VIP-Sähkö samt de svenska bolagen OVAB,
Rörtema och Milen Ventilation. Sammanlagt har de bolagen en bedömd
årlig omsättning om 350 miljoner kronor.

Det innebär att vi hittills i år har förvärvat en årsomsättning om
drygt 1 000 miljoner kronor vilket redan är långt över vår
målsättning om 600-800 miljoner per år. Vi kan inget annat än
konstatera att förvärvsklimatet fortsatt är gott och intresset för
att bli en del av Instalco är stort.

Till det ska läggas att vi under kvartalet har gjort två egna
start-ups som komplement till förvärvsstrategin, Insta EL i Malmö och
Instamate i Södertälje. Instamate är det bolag som ska driva
verksamheten för den förvärvade installationsdivisionen i DynaMate.

Synergier och korsförsäljning

Att skapa synergier och korsförsäljning mellan våra bolag är
grundläggande hörnstenar i Instalcos affärsmodell. Ett mycket tydligt
exempel på det är vårt projekt i Västerås där fem Instalcobolag inom
olika discipliner samarbetar i samverkansprojekt åt Axfood. Här
levererar vi installationer av VS, el, ventilation samt styr- och
reglerteknik vid bygget av en ny Hemköp-butik.

Även bolagen i Finland tar nya steg och samarbetar mer och mer inom
och över de olika verksamhetsområdena. Under kvartalet har LVI
Paavola och Sähkö-Buumi fått i uppdrag att göra gemensamma VS- och
elinstallationer vid renovering av en större kontorsfastighet i
Helsingfors.

Bred portfölj stärker orderstocken

Framgent ser vi fortsatt hög efterfrågan på installationstjänster inom
samtliga våra områden. Takten i bostadsbyggandet har under en tid
planat ut eller minskat i vissa delar av Norden men samtidigt
fortsätter övrig marknad att vara stark. Tack vare bredden i vår
portfölj, där vi är stora inom sjukhus, skolor, kontor och
kommersiella lokaler, gör att vi stärkt vår redan starka orderstock
ytterligare.

Vid årsstämman i maj valdes sittande styrelse i Instalco till en ny
mandatperiod. Styrelsen har en helt jämn könsfördelning med tre
kvinnor och tre män.

Vi fortsätter vår inslagna väg att leverera samhällsnytta till vår
omgivning. Varje dag gör vi installationer som sparar energi och
renar luft och vatten vilket bidrar till en bättre miljö för oss alla
att leva i.

Presentation av rapporten
Instalcos VD Per Sjöstrand och CFO Lotta Sjögren presenterar rapporten
i en telefonkonferens/ audiocast idag den 23 augusti kl 14.00 CET.
Deltagare ringer in på följande nummer:

SE: +46 8 505 583 56
UK: +44 333 300 9271
US: +1 833 526 8398
Presentationen kan även följas via
https://tv.streamfabriken.com/instalco-q2-2019

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl.
12:00 CET.

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49
Lotta Sjögren, CFO, lotta.sjogren@instalco.se, 070-999 62 44

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs,
el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala
företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget
ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 60-tal lokalt ledande och
högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central
organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn
INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/instalco/r/delarsrapport-januari-juni-2019,c2...
https://mb.cision.com/Main/15570/2887259/1094481.pdf
https://mb.cision.com/Public/15570/2887259/bfc8d775d14eb3be.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.