Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

Instalco: Delårsrapport januari-mars 2017

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet

Januari - mars 2017

· Nettoomsättningen ökade med 45,2 procent till 689 (474) miljoner
kronor. Den organiska tillväxten var 9,3 procent.

· Justerad EBITA ökade till 45 (25) miljoner kronor motsvarande en
justerad EBITA marginal om 6,5 (5,3) procent.

· Det operativa kassaflödet var 85 (64) miljoner kronor.
· Fem förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför
en sammanlagd omsättning om 315 miljoner kronor.

· Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 0,56 (0,41).
VD Per Sjöstrand kommentarer kvartalet:

Instalco uppvisade fortsatt god tillväxt och lönsamhet under årets
första kvartal. Omsättningen ökade med 45,2 procent, till 689 (474)
miljoner kronor varav 9,3 procent var organisk tillväxt och 35,9
procent var förvärvad tillväxt. Justerad EBITA uppgick till 45
miljoner kronor, motsvarande en marginal om 6,5 procent. Vi såg också
en stark ökning i orderstocken, som vid utgången av kvartalet uppgick
till 2 189 (1 650) miljoner kronor motsvarande en ökning om 32,7
procent.

Aktivt kvartal
Det första kvartalet har innehållit många aktiviteter på såväl
förvärvs- som projektsidan. Särskilt noterbart är den order till ett
värde om cirka 250 miljoner kronor som våra bolag Ohmegi och
Rörgruppen erhållit i samband med utbyggnaden av Södersjukhuset.
Ordern avser installation av nyproduktion för två byggnader om totalt
39 000 kvadratmeter.

Fem nya bolag har tillkommit i koncernen under kvartalet - två i
Sverige, två i Finland och ett i Norge. Det är tydligt att vår
affärsmodell fortsätter att locka till sig välrenommerade företag som
ser styrkan i vårt decentraliserade beslutsfattande och goda
samverkan. Den bedömda årliga omsättningen för de nya bolagen är
cirka 315 miljoner kronor.

Plattform i Finland
Vi har länge önskat stärka vår närvaro i Finland och med de två
nyförvärvade bolagen, verksamma inom el, VS, och ventilation, har vi
nu en bred plattform att kunna erbjuda konkurrenskraftiga
multidisciplinära lösningar med fokus på den expansiva
Helsingforsregionen. Vi ser redan nu hur samarbetet tar fart genom
bland annat utlåning av personal mellan bolagen. Liksom på övriga
marknader är vårt fokus att hitta ledande och stabila aktörer med god
lönsamhet, och vi är mycket nöjda med hur vårt erbjudande på den
finska marknaden nu börjar forma sig.

Börsnotering
Efter kvartalets utgång har vi framgångsrikt genomfört en notering av
Instalco på Nasdaq Stockholm. Vi mötte ett stort intresse för vår
verksamhet och affärsmodell under processen och jag är övertygad om
att noteringen kommer vara till stort gagn när vi vidareutvecklar
koncernen framåt. Jag vill passa på att hälsa alla våra nya
aktieägare välkomna i bolaget.

Vägen framåt
Sammantaget ser jag ljust på Instalcos fortsatta utveckling.
Kombinationen av en stark marknad och ökad samverkan mellan våra
bolag ger goda förutsättningar för organisk tillväxt, samtidigt som
vi fortsätter att komplettera med ytterligare förvärv. Instalco har
ett starkt erbjudande till entreprenörer som vill sälja sina bolag
och för en löpande aktiv dialog med flertalet förvärvskandidater.

Med Instalco-modellen som grund och en tydlig strategi arbetar vi
vidare mot visionen att bli ett av Nordens ledande
installationsföretag inom el, VS, ventilation och kyla senast 2020.

Presentation av rapporten

Instalcos VD Per Sjöstrand och CFO Lotta Sjögren presenterar rapporten
i en telefonkonferens/audiocast idag den 29 maj kl 10.00. Deltagare
ringer in på följande nummer:

SE: +46 8 566 42 662
UK: +44 203 008 9801
US: +1 855 753 2236

Presentationen kan även följas via
https://tv.streamfabriken.com/instalco-q1-2017

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49
Lotta Sjögren, CFO, lotta.sjogren@instalco.se, 070-999 62 44

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs
och klimat. Instalco-gruppen omsätter ca 3 miljarder kr och har 30
bolag med 1 500 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.
www.instalco.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/instalco/r/delarsrapport-januari-mars-2017,c22...
http://mb.cision.com/Main/15570/2274663/680334.pdf
http://mb.cision.com/Public/15570/2274663/84bc00b01a5a1ef4.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.