Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Instalco: Delårsrapport januari - mars 2020

Starkt kvartal med fortsatta förvärv

Januari - mars 2020

· Nettoomsättningen ökade med 37,6 procent till 1 676 (1 218)
miljoner kronor. Den organiska tillväxten rensat för valutaeffekter
var 11,4 (5,8) procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 120 (90) miljoner kronor
motsvarande en EBIT-marginal om 7,1 (7,4) procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick
till 131 (122) miljoner kronor.

· Tre förvärv har genomförts under perioden till en bedömd årlig
omsättning om 165 miljoner kronor.

· Resultatet per aktie för perioden uppgick till 1,65 (1,37) kronor.

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Trots den rådande situationen i världen med utbrottet av coronaviruset
har Instalco gjort ett starkt kvartal. Omsättningen under kvartalet
uppgick till 1 676 (1 218) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt
om 37,6 procent varav 11,4 procent var organisk. Justerad EBITA för
första kvartalet uppgick till 131 (92) miljoner kronor, motsvarande
en justerad EBITA-marginal om 7,8 (7,6) procent. Orderstocken är
fortsatt stabil och uppgick vid utgången av kvartalet till 5 215 (4
391) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 18,8 procent.

Relativt opåverkade
Krisen har inte slagit lika hårt mot bygg- och installationsbranschen
som mot många andra branscher. Våra arbetsplatser har kunnat hållas
öppna och leveranser av material till våra uppdrag har också fungerat
som vanligt. Dock är vi ödmjuka för situationen och vi räknar med att
både entreprenader och service kommer att drabbas på något sätt. Vi
förbereder vi oss inför olika scenarier och med all säkerhet kommer
även vi att märka av effekter, även om vi hittills inte har gjort det
i någon större utsträckning.

Det vi har sett påverka oss är en ökad sjukfrånvaro under mars och att
vi i Norge och Finland även har haft personal som tvingats vara hemma
från arbete för att ta hand om barn när förskolor och skolor varit
stängda. Vi har märkt av en viss nedgång i serviceuppdrag då
arbetsplatser och privatpersoner vill undvika främmande människor i
sin miljö. Vi har också sett en viss minskning av uppdrag i miljöer
med kvarboende som exempelvis stambyten i bostäder. Marknaden är dock
mycket svårbedömd och det råder en stor osäkerhet som i alla
branscher.

Inom Instalco planerar vi för att kunna möta eventuella effekter även
i vår bransch. Med en bred produktportfölj med många lokalt starka
dotterbolag har vi en flexibel struktur som gör att vi kan anpassa
oss till svängningar i marknaden. Samarbetet inom Instalco är en
framgångsfaktor och i den rådande situationen kommer det med säkerhet
att bli än större fokus på samverkan inom gruppen. Vi kommer att
behöva vara mycket lyhörda och flexibla för att tillsammans med våra
kunder lösa situationer som uppstår.

Fortsätter enligt förvärvsplan
Instalco står finansiellt starkt inför framtiden. Vi fortsätter att
teckna kontrakt för nya installationsuppdrag, stora som små, och vi
fortsätter att föra dialog med förvärvskandidater enligt plan. Vår
förvärvspipeline är oförändrad och vi står fast vid vår inriktning på
en förvärvad årlig omsättning av 600-800 miljoner och den känner vi
oss säkra att nå.

Året har också inletts enligt förvärvsplan. I Sverige har vi fortsatt
vår geografiska expansion genom förvärv av el-företaget ELUB i Växjö
vilket ger oss verksamhet i Kronobergs län som tidigare varit en vit
fläck för oss. I Norge har vi förstärkt vår position i Innlandet
fylke genom förvärv av Haug og Ruud i Lillehammer. Förvärvet är ett
steg mot att bli multidisciplinära i regionen.

Jag vill med stolthet kommentera Instalcos stora sjukhusprojekt åt NCC
och Region Sörmland som blivit offentligt under första kvartalet.
Inte mindre än sex Instalcobolag under ledning av Rörgruppen och
Ohmegi är involverade i Instalcos hittills största projekt när
sjukhusen i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping ska byggas ut och
moderniseras. Uppdraget ska utföras under 2020-2026 med ett
ordervärde av cirka 700 miljoner, vilket till största delen kommer
att inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2020.

Byggbranschen driver samhället framåt
I den situation som nu råder är det av största vikt att samhället
hålls igång på det sätt som är möjligt. Byggbranschen är idag en stor
del av BNP och det är viktigt att den hålls igång och kan hjälpa till
att driva samhället framåt. Vi måste se till att hjulen i samhället
snurrar och att näringslivet inte stannar.

Därför vill jag uppmana statliga verk, kommuner och landsting att
plocka fram tidigare planlagda projekt och lägga ut jobb och
beställningar. Det kan exempelvis vara renoveringar av stängda
gymnasie- och högskolor men också att initiera och redan nu starta
upp byggprojekt som ligger i pipeline för framtiden. Politikerna
borde ta tillfället i akt och satsa ännu mer på bygginvesteringar nu
under krisen för att minimera skadorna i samhället så mycket som
möjligt.

Presentation av rapporten

Instalcos vd Per Sjöstrand presenterar rapporten i en
telefonkonferens/audiocast idag den 7 maj kl 14.00 CET. Deltagare
ringer in på följande nummer:

SE: + 46 8 566 426 93
UK: +44 333 300 92 71
US: + 1 833 526 83 81

Presentationen kan även följas via
https://tv.streamfabriken.com/instalco-q1-2020

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 11:00 CET.

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom el,
VS, ventilation, kyla och industri. Vi utför installationer, service
och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och
Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 70-tal dotterbolag, med stöd
från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq
Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök
www.instalco.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/instalco/r/delarsrapport-januari---mars-2020,...
https://mb.cision.com/Main/15570/3106112/1243551.pdf
https://mb.cision.com/Public/15570/3106112/a5cc467d64c8c671.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.