Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Instalco: Delårsrapport januari-september 2017

Stabil tillväxt och god lönsamhet

Juli - september 2017

· Nettoomsättningen ökade med 27,3 procent till 708 (556) miljoner
kronor. Den organiska tillväxten var 0,2 procent.

· Justerad EBITA ökade till 48 (15) miljoner kronor motsvarande en
justerad EBITA-marginal om 6,8 (2,7) procent.

· Det operativa kassaflödet för kvartalet var -3 (64) miljoner
kronor.

· Ett förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför
en bedömd omsättning om 65 miljoner kronor.

· Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 0,85 (0,22).
Januari - september 2017

· Nettoomsättningen ökade med 33,7 procent till 2 178 (1 629)
miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 1,5 procent.

· Justerad EBITA ökade till 163 (95) miljoner kronor motsvarande en
justerad EBITA-marginal om 7,5 (5,8) procent.

· Orderstocken uppgick till 2 611 (1 911) miljoner kronor.
· Det operativa kassaflödet för perioden var 131 (216) miljoner
kronor.

· Sju förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför
en bedömd omsättning om 548 miljoner kronor.

· Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,31 (1,44) kronor.
VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:
Instalco uppvisade fortsatt stabil omsättningstillväxt med god
lönsamhet under det tredje kvartalet. Omsättningen ökade till 708
(556) miljoner kronor varav 26,9 procent var förvärvad tillväxt och
0,2 procent var organisk tillväxt - en klar förbättring jämfört det
andra kvartalet. Justerad EBITA uppgick till 48 miljoner kronor,
motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,8 (2,7) procent.
Orderstocken fortsatte att utvecklas positivt och uppgick vid
utgången av kvartalet till 2 611 (1 911) miljoner kronor, motsvarande
en ökning om 36,6 procent. Generellt noterar vi en mycket hög
efterfrågan på installationstjänster och vi fokuserar primärt på att
leverera våra tjänster inom ramen för våra återkommande och starka
kundrelationer.

God förvärvssituation
Under kvartalet genomförde vi ytterligare ett förvärv i Norge -
elbolaget AS Elektrisk, en Oslo-baserad totalleverantör inom el och
tele med stark lokalanknytning i regionen. Bolaget har uppvisat en
stabil och god lönsamhet under många år och utgör ett bra komplement
till våra övriga bolag i Oslo.

Sett till den allmänna förvärvssituationen är vi i slutskedet av ett
antal processer där vi förväntar oss avslut under återstoden av året,
främst i Sverige och Finland. Sedan börsnoteringen i maj, som
generellt har bidragit till en ökad kännedom om Instalco, har många
bolag aktivt tagit kontakt med oss och vår bild är att vi kommer
fortsätta att möta starkt intresse för Instalco-modellen framåt.
Liksom tidigare förvärvar vi bara lönsamma bolag som kan bidra till
koncernens strategi och utveckling.

Många projekt - ökande andel inom samhällsnyttan
Under kvartalet har våra bolag mottagit flera spännande projekt. Bland
de mest noterbara finns Rörgruppens uppdrag att utföra
VS-installationer i NCC:s nya huvudkontor i Solna, samt ett stort
installationsuppdrag för våra bolag Klimatrör, PoB:s Elektriska och
OTK Klimatinstallationer i LM Ericssons gamla huvudkontor som ska
göras om till 350 nya bostäder.

Instalco har en exponering mot bostadsmarknaden på cirka 20 procent,
där ungefär hälften avser nyproduktion och hälften renoveringar.
Nyproduktionen finns framför allt i Stockholmsområdet. Vi har med
andra ord en relativt liten och dessutom minskande exponering mot
bostadsmarknaden. Vår bedömning är dock att behovet av nya bostäder
oavsett konjunktur kommer fortsätta att vara stort, men att det
snarare är hyresrätter som kommer att behöva möta efterfrågan.

En typ av projekt som ökar i andel är uppdrag inom samhällsnyttan, och
Instalcos bolag är idag aktiva inom såväl stora sjukhusprojekt som
polishus, skolor och andra samhällsviktiga funktioner. Med projekt
som Södersjukhuset Stockholm, Nya Sjukhusområdet i Malmö hus 35 och
36 samt ny operationsavdelning hus 54 och 60 Centralsjukhuset
Karlstad kan vi räkna oss som Sveriges främsta sjukhusbyggare inom
VS.

Fortsatt goda utsikter
Installationsmarknaden bedöms förbli stark under kommande år och
Instalco har mycket goda möjligheter att stärka sin ställning i
Norden. Även vid en konjunkturavmattning finns en stabilitet i
verksamheten tack vare god spridning på olika typer av projekt och
marknader. Vi fortsätter att jobba mot våra långsiktiga mål med
tydligt fokus på tillväxt och lönsamhet.

Presentation av rapporten
Instalcos VD Per Sjöstrand och CFO Lotta Sjögren presenterar rapporten
i en telefonkonferens/ audiocast idag den 8 november kl 14.00 CET.
Deltagare ringer in på följande nummer:

SE: +46 8 566 42 690
UK: +44 203 008 9808
US: +1 855 831 5947

Presentationen kan även följas via
https://tv.streamfabriken.com/instalco-q3-2017.

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 november 2017 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49
Lotta Sjögren, CFO, lotta.sjogren@instalco.se, 070-999 62 44

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs,
el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala
företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget
ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och
högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central
organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn
INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/instalco/r/delarsrapport-januari-september-201...
http://mb.cision.com/Main/15570/2385499/748094.pdf
http://mb.cision.com/Public/15570/2385499/b777ff06d6e6d437.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.