Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Instalco: Delårsrapport januari-september 2019

Fortsatt hög lönsamhet och geografisk breddning

Juli - september 2019

· Nettoomsättningen ökade med 41,9 procent till 1 416 (998) miljoner
kronor. Den organiska tillväxten var 14,6 (8,6) procent.

· Justerad EBITA ökade till 127 (75) miljoner kronor motsvarande en
justerad EBITA-marginal om 9,0 (7,5) procent.

· Det operativa kassaflödet för kvartalet var 138 (25) miljoner
kronor.

· Fem förvärv har genomförts under kvartalet till en bedömd årlig
omsättning om 359 miljoner kronor.

· Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till 1,59 (1,22)
kronor.

Januari - september 2019

· Nettoomsättningen ökade med 28,2 procent till 4 040 (3 150)
miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 3,9 (7,4) procent.

· Justerad EBITA ökade till 342 (255) miljoner kronor motsvarande en
justerad EBITA-marginal om 8,5 (8,1) procent.

· Det operativa kassaflödet för perioden var 420 (256) miljoner
kronor.

· Tretton förvärv har genomförts under perioden till en bedömd årlig
omsättning om 1 016 miljoner kronor.

· Resultatet per aktie för perioden uppgick till 5,34 (3,17) kronor.

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Instalco uppvisade fortsatt stabil omsättningstillväxt med god
lönsamhet under det tredje kvartalet. Omsättningen under kvartalet
uppgick till 1 416 (998) miljoner kronor. Tillväxten för kvartalet
uppgick till 41,9 procent varav 14,6 procent var organisk tillväxt.
Justerad EBITA för tredje kvartalet uppgick till 127 (75) miljoner
kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,0 (7,5) procent.
Det starka kassaflödet möjliggör fortsatt expansion, till stor del
med egna medel. Orderstocken är fortsatt stabil och uppgick vid
utgången av kvartalet till 4 418 (3 724) miljoner kronor, motsvarande
en ökning om 18,6 procent.

Position på nya marknader
Tredje kvartalet har varit förvärvsintensivt och vi fortsätter att
göra högkvalitativa förvärv. Vi har hittills i år redan en förvärvad
årsomsättning på över en miljard kronor, långt över vår målsättning
på 600-800 miljoner kronor. Kvartalets fem förvärv har alla bidragit
till Instalcos starka resultat och har också givit oss en geografisk
breddning av verksamheten.

I Finland har vi för första gången tagit position i norra delen av
landet genom VS-företaget Pohjanmaan Taloteknikka i Uleåborg i Norra
Österbotten. I Helsingfors har vi förvärvat VIP-Sähkö som är
specialiserade på el i bostadsproduktion vilket är en kompetens vi
tidigare saknat i Finland.

I Sverige har vi geografiskt breddat oss genom förvärv av
ventilationsbolaget OVAB Optimal Ventilation som verkar på marknaden
i framför allt Östersund och Åre. Vidare finns vi nu även i Nyköping
genom Rörtema där vi ser goda samarbetsmöjligheter med övriga
Instalcobolag. Inom affärsområde Norr har vi expanderat med Milen
Ventilation i Gävle.

Prestigeprojekt och fortsatt stabil marknad
Jag kan stolt konstatera att vi under kvartalet har undertecknat två
för oss mycket stora projektkontrakt. JN El har fått i uppdrag av
Skanska att utföra elinstallationer i samband med byggnationen av
Scanias nya gjuteri i Södertälje. Uppdraget ska utföras i
samverkansentreprenad där JN El ska göra elarbeten för cirka 100
miljoner kronor. Det andra projektet är Rörläggaren som fått nytt
kontrakt när Malmö sjukhusområde byggs ut. För Rörläggarens del
handlar det om omfattande VS-installationer åt Skanska med ett
ordervärde av 270 miljoner kronor.

Även i Norge har vi under kvartalet skrivit ett större kontrakt där AS
Elektrisk har fått i uppdrag att utföra elarbeten vid bygget av ett
nytt stort äldreboende utanför Drammen.

Generellt noterar vi en fortsatt stabil marknad med många spännande
projekt i koncernen. Jag vill här framhålla att det är den stora
mängden av mindre och medelstora projekt och serviceuppdrag som
utförs med mycket hög kvalitet och god ekonomi som utgör ryggraden i
vår verksamhet.

Ökad fokus på hållbarhet och service
I Instalco är samhällsnytta och hållbarhet centrala begrepp och vi
märker genomgående ett ökat intresse från våra kunder och dotterbolag
kring detta område. Säkra och hållbara installationer är något vi
prioriterar högt och i Instalco ska vi ha en trygg och utvecklande
arbetsmiljö där våra installationer bidrar till samhällsnytta.

Därför är jag extra glad att vi nu är på väg att ta nästa steg inom
hållbarhetsområdet. Vi arbetar intensivt med att forma vårt nya
hållbarhetsprogram som vi kommer att lansera i början av nästa år.

Ett annat område som också knyter an till hållbarhet är service. Vi
lägger nu en plan för att inom en snar framtid erbjuda en utökad
serviceverksamhet genom våra dotterbolag. För att öka jämförbarheten
i branschen kommer vi också framåtriktat att förtydliga vad vi
paketerar inom serviceområdet.

Presentation av rapporten
Instalcos VD Per Sjöstrand presenterar rapporten i en
telefonkonferens/audiocast idag den 7 november kl 14.00 CET.
Deltagare ringer in på följande nummer:

SE: +46 8 566 427 04
UK: +44 333 300 9265
US: +1 833 526 8395
Presentationen kan även följas via
https://tv.streamfabriken.com/instalco-q3-2019

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 november 2019 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs,
el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala
företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget
ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 65-tal lokalt ledande och
högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central
organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn
INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/instalco/r/delarsrapport-januari-september-20...
https://mb.cision.com/Main/15570/2956067/1137367.pdf
https://mb.cision.com/Public/15570/2956067/84976204e27cd1a9.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.