Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Intea Fastigheter AB (publ): Delårsrapport januari - september 2017

· Hyresintäkterna uppgick till 70,3 mkr (57,6) i kvartalet och 196,7
mkr (80,4) i perioden

· Förvaltningsresultatet uppgick till 7,1 mkr (14,5) i kvartalet och
31,6 mkr (13,5) i perioden. Exklusive ränta på ägarlån uppgick
förvaltningsresultatet till 28,2 mkr (28,2) i kvartalet och 83,1 mkr
(33,1) i perioden

· Resultat efter skatt uppgick till 1,4 mkr (9,4) i kvartalet och
35,7 mkr (174,9) i perioden

· Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 609 mkr vid
periodens utgång (3 552)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående
år.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet juli till september

· I början av juli tillträdde Intea fastigheten Karlsro 1 i Solna,
omfattande drygt 12 800 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde om
26,1 mkr

· I samband med emission av obligationer i månadsskiftet juni/juli
genomfördes en amortering om 1 200 mkr av bolagets brygglån.
Samtidigt togs nya ägarlån upp om 325 mkr

· Efter kvartalet, den 1 november, förvärvades området Vänerparken,
bestående av fyra fastigheter i Vänersborg omfattande cirka 39 000
kvm yta. Hyresvärdet uppgår till 53,2 mkr

· Efter kvartalet, etablerades ett företagscertifikatsprogram om 3
000 mkr. I början av november emitterades 1 400 miljoner kronor för
att använda till refinansiering av säkerställd skuld, pågående
projekt samt förvärvet av Vänerparken

För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, Henrik Lindekrantz, eller Ossie Everum.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/om/organisation/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av
samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i
tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgick i september
2017 till cirka 4,6 miljarder kronor. Intea finansieras av
långsiktigt svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intea-fastigheter-ab--publ-/r/delarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Main/15930/2390605/751435.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.