Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Intea Fastigheter AB (publ): Delårsrapport januari - september 2019

Perioden i korthet

· Hyresintäkterna ökade med 31,9 procent och uppgick till 353,4 mkr
(267,9).

· Förvaltningsresultatet ökade med 53,3 procent och uppgick till
90,9 mkr (59,3). Exklusive ränta på ägarlån uppgick
förvaltningsresultatet till 180,0 mkr (125,1), en ökning om 43,9
procent.

· Resultat efter skatt uppgick till 104,5 mkr (83,0).
· Totalt genomfördes under perioden förvärv och investeringar till
ett belopp om 1 791,5 mkr (353,2).

· Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid periodens slut
till 8 977 mkr (5 751).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående
år.

Väsentliga händelser under och efter perioden juli - september

· Den 22 augusti tecknades ett 6-årigt avtal med Polismyndigheten om
att hyra 1 165 kvm lokaler på Garnisonsområdet i Linköping.

· Intea har efter periodens utgång ingått ett hyresavtal med
Folkhälsomyndigheten avseende ombyggda aktivitetsbaserade lokaler på
Campusområdet i Östersund. Avtalet löper på 6 år med planerad
inflyttning sommaren 2020. Kontraktet omfattar 2 750 kvm kontorsyta
med ett hyresvärde om 4,7 mkr per år.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund eller Henrik Lindekrantz.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/medarbetare

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av
social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september
2019 till 9,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och
fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor
och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital.
Läs mer på www.intea.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/intea-fastigheter-ab--publ-/r/delarsrapport-j...
https://mb.cision.com/Main/15930/2956083/1137498.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.