Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

Integrum AB: Bolagsstämmokommuniké - Integrum AB (publ)

Integrum AB (publ) har måndagen den 20 april 2020 hållit extra
bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades vid extra bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen
för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Vid annan emission än med
företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning eller betalning
genom kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner
och/eller konvertibler avseende B-aktier emitteras och det totala
antalet aktier som får omfattas av sådana emissioner (inklusive det
antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt sådana
teckningsoptioner och konvertibler) får motsvara sammanlagt högst tio
(10) procent av Bolagets röster och kapital vid tidpunkten för
nyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant
betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller
annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till
eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att med
flexibilitet och tidseffektivitet vid behov dels kunna stärka
bolagets finansiella ställning, dels kunna möjliggöra förvärv av
bolag eller rörelse, investering i nya eller befintliga verksamheter
eller utökad expansion i övrigt. Emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport ska ske
till marknadsmässig teckningskurs, i förekommande fall med
tillämpning av marknadsmässig emissionsrabatt, enligt då rådande
marknadsförhållanden.

Beslut om riktad nyemission

I enlighet med aktieägaren Fullriggaren Konsult ABs förslag beslutades
att genomföra en riktad nyemission till ett begränsat antal
investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den
riktade nyemissionen avser högst 740 739 B-aktier, innebärande en
ökning av aktiekapitalet med högst 74 074 kronor. Teckningskursen för
varje tecknad aktie är 5,40 kronor och teckning ska ske genom
betalning inom 3 veckor från bolagsstämmans beslut om emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser som nås på 08-463
8000.

Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför
system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer
genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart
20 år bedömer sig bolaget ha en världsledande ställning inom området.
Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra
livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på
Nasdaq First North.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/integrum-ab/r/bolagsstammokommunike---integru...
https://mb.cision.com/Main/17531/3092531/1232528.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.