Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2018 - 31 januari 2019

Integrum AB (Nasdaq First North: INTEG B) offentliggör delårsrapport
för perioden 1 maj 2018 - 31 januari 2019. Delårsrapporten finns
tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin
helhet.

Rutger Barrdahl - CEO:

"Försäljningen i tredje kvartalet var betydligt högre jämfört med
samma period förra året men något svagare än försäljningen föregående
kvartal. Tittar jag på tolv månaders rullande försäljning så har vi
en tydlig ökning av siffrorna. I vår lilla men växande verksamhet är
det viktigt att titta på försäljningsutvecklingen över tid snarare än
kvartal över kvartal.

Kostnaderna ligger högre än förra året huvudsakligen beroende på ökade
R&D kostnader i samband med en klinisk studie som pågår inom DeTOP
projektet. Dessutom har detta kvartal belastats med
jämförelsestörande kostnader på 1,9 MSEK.

Efter den kapitalanskaffning som genomfördes i september 2018 har vi
startat ett antal marknadsaktiviteter riktade mot våra tre målgrupper
patienter, kirurger samt protestekniker. Jag vill nämna några av de
initiativ vi har påbörjat.

Dels bygger vi en ny hemsida med bättre sökbarhet för att kunna nå ut
med mer och bättre information till amputerade runt om i världen. Vi
har även skrivit avtal med amerikanska Amputee Coalition där vi går
in som guldsponsor. Amputee Coalition är en ideell organisation med
500.000 medlemmar vars syfte är att stödja, utbilda samt verka för
ett bättre liv som amputerad och vi får nu möjlighet till
marknadsföring direkt riktad mot medlemmar via konferenser,
publikationer, hemsida etc.

Vi implementerar också ett nytt CRM-system för Customer Relationship
Management. Detta kommer att vara klart under mars månad och kommer
att vara till stor hjälp vid all form av kontakt med kunder,
leverantörer samt andra intressenter.

Aktivitetsnivån i bolaget är hög och vi har många riktade aktiviteter
mot kliniker och sjukhus framför allt i USA. Intresset där är stort
för vårt erbjudande och hur det kan förbättra livet för någon som är
amputerad. Vi har som tidigare kommunicerats också stärkt vår
organisation i USA med en ny försäljningschef, Blake Pokress. Blake
har mer än tolv års erfarenhet från ortopedibranschen. Han kommer med
sin erfarenhet driva det redan påbörjade arbetet med att etablera
fler OPRA center i USA.

Avslutningsvis vill jag ge en eloge till vårt forskningsteam som under
perioden deltagit i banbrytande operationer inom det EU-stödda
projektet DeTOP. En operation som genomfördes i december 2018 ger
patienten möjlighet till förbättrad rörlighet av underarmen samt
anslutning till en robothand, ett betydande framsteg."

FÖRSTA 9 MÅNADER (1 MAJ 2018 - 31 JANUARI 2019)

Nettoomsättningen under perioden (9 månader) uppgick till 17 962 (12
164) KSEK

Rörelsens totala intäkter uppgick till 22 343 (15 629) KSEK

Rörelsens kostnader uppgick till 38 327 (27 373) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15 984 (-11 744) KSEK

Periodens resultat uppgick till -16 038 (-11 296) KSEK

TREDJE KVARTALET (1 NOVEMBER 2018 - 31 JANUARI 2019)

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 5 296 (1 326)
KSEK

Rörelsens totala intäkter uppgick till 5 796 (2 291) KSEK

Rörelsens kostnader uppgick till 14 229 (10 152) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 433 (-7 861) KSEK

Periodens resultat uppgick till -8 479 (-7 945) KSEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars
2019 kl. 07:00 CEST

För mer information kontakta

Rutger Barrdahl, VD. Mobil: 070 523 39 55, Email:
rutger.barrdahl@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463
8000 eller certifiedadviser@penser.se

Integrum utvecklar och marknadsför innovativa system för
skelettförankrade proteser. Integrums OPRA™ Implant System förbättrar
livskvaliteten för amputerade genom förbättrad funktion, komfort och
mobilitet. Med 20 års erfarenhet från 500 operationer i 14 länder är
bolaget idag världsledande inom skelettförankrade proteser för
behandling av amputerade. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First
North.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/integrum-ab/r/integrums-delarsrapport-1-maj-2...
https://mb.cision.com/Main/17531/2755375/1001296.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.