Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Intellecta: Intellecta Delårsrapport, Kvartal 2,  1 januari- 30 juni 2016

Kvartalets rörelseresultat (EBIT) i nivå med motsvarande kvartal
föregående år

· Byråintäkterna för första halvåret uppgick till 229,3 MSEK, en
ökning med 19,5 procent

· Rörelseresultatet (EBIT) för första halvåret uppgick till 14,1
MSEK, en ökning med 29,6 procent

· Vinsten per aktie ökade med 24 procent till 1,55 SEK för första
halvåret

· Som tidigare kommunicerats påverkar svagare
marknadsförutsättningar i USA Intellecta negativt under 2016

Sedan 2012 då Intellecta inledde sin strategiska omvandling från en
svensk tryckerikoncern till ett globalt kommunikationsbolag har
bolaget steg för steg anpassat verksamheten till den digitala
transformationen. Nya bolag har förvärvats för att stärka den
digitala kommunikationskompetensen, kunderbjudanden har vässats och
nya marknader intagits. Strategin har över tid genererat såväl
tillväxt och ökad lönsamhet som ett stort inflöde av nya kunder och
årets första kvartal var inget undantag.

Under den senare delen av det andra kvartalet har koncernens
amerikanska verksamhet drabbats av en signifikant inbromsning av
försäljningen samt av tillväxttakten. Detta offentliggjordes i ett
pressmeddelande den 1 juli 2016 och beror huvudsakligen på två
separata skeenden:

· En generell trend att stora amerikanska kunder minskar sina
ordervolymer, vilket påverkar både försäljning och intäkter negativt.

· Uppgraderingen till den nya versionen av
webbpubliceringsverktyget Drupal* från version 7 till version 8 går
trögare än förväntat samtidigt som implementeringstakten för version
7 avtagit i avvaktan på den nya versionen.

-Jag får tyvärr konstatera att dessa två trender sammantaget påverkar
Intellecta negativt såväl i det andra kvartalet som för resten av
året. Koncernen väntas därmed ej kunna infria de tidigare
kommunicerade finansiella målen för 2016, säger Yann Blandy, vd och
koncernchef för Intellecta.

Drupals marknadsandel av den totala Content Management System
(CMS)-marknaden fortsätter dock att växa och verktyget är populärt
för stora högtrafikerade siter. -Min bedömning är att uppgraderingen
till den nya versionen av Drupal kommer att generera ökad efterfrågan
mot slutet av året eller i början av 2017, och att den amerikanska
verksamheten därmed kan återgå till en hög tillväxttakt, fortsätter
Yann Blandy.

Arbetet med att implementera de koordinerade sälj- och
marknadsföringsinsatserna på USA-marknaden samt med att integrera
bolagen inom FFW för att uppnå intäkts- och kostnadssynergieffekter
fortsätter med oförminskad styrka. Däri ingår bland annat en översyn
av balansen mellan USA- respektive Centraleuropeiska och
Asienbaserade produktions-och utvecklingsresurser samt fasta
medarbetare i förhållande till inhyrda resurser för att öka
marginalerna.

-Vi fokuserar nu på att implementera de nödvändiga åtgärderna så att
vi kan leverera i enlighet med koncernens långsiktiga finansiella
mål. Jag kommer att ge en uppdatering för året som helhet i samband
med rapporten för tredje kvartalet den 11 november 2016, avslutar
Yann Blandy.

ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI

- Nettoomsättningen uppgick till 122,4 (133,3) MSEK.

- Byråintäkterna ökade till 110,5 (104,8) MSEK.

- Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (4,2) MSEK.

- Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 3,8 (4,0) procent.

- Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 (3,0) MSEK.

FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI - JUNI

- Nettoomsättningen uppgick till 251,3 (233,5) MSEK.

- Byråintäkterna ökade till 229,3 (191,9) MSEK.

- Rörelseresultatet förbättrades till 14,1 (10,9) MSEK.

- Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 6,2 (5,7) procent.

- Resultatet efter skatt uppgick till 9,4 (8,2) MSEK.

Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport Q3 (1 januari - 30 september)
lämnas den 11 november 2016.

*Drupal är ett webbpubliceringsverktyg (content management system)
baserat på fri källkod, vilket innebär att uppgraderingen till nya
versioner sker på frivilligt deltagande i en s k Drupal Community.
Tidigare uppgraderingar har lett till en starkt ökad efterfrågan på
verktyget.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök:
http://intellecta.com/investerarinformation/rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31,
yann.blandy@intellecta.com

Zofia Hansson, ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50,
zofia.hansson@intellecta.com

Lotta Boman, informations-och kommunikationschef, 070-735 0702,
lotta.boman@intellecta.com

Denna samt tidigare releaser finns på
www.intellecta.com/investerarinformation/pressmeddelanden/

Informationen är sådan som Intellecta AB kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 22 juli 2016, kl. 12.10

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB,
FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT
GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel
AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 550 medarbetare och bedriver
verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien,
Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien,
Vietnam och Kina.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intellecta/r/intellecta-delarsrapport--kvartal...
http://mb.cision.com/Main/670/2049729/542796.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.