Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Interfox Resources faller tungt efter hot om avnotering

Prospekteringsbolaget Interfox Resources faller tungt som den mest omsatta
aktien på Aktietorget idag. Klockan 10.05 var senast betalt 3,80 kronor,
ett kursfall på 27 procent från gårdagens stängningskurs på 5,20 kronor.
Lägst betalt idag var 2,95 kronor, vilket motsvarar 43 procent nedgång.
Aktier för 5,0 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag.

Aktietorget och Interfox har sedan några månader befunnit sig i konflikt
med varandra.
Aktietorget placerade den 25 februari Interfox på observationslistan efter
att marknadsplatsen bedömt att det rått osäkerhet kring bolagets
informationsgivning. Bolaget tilldelades den 22 mars en erinran till följd
av brister i informationsgivningen.

Aktietorget meddelade efter stängningen igår att de kommer anmäla Interfox
till
disciplinkommittén. Aktietorget anser efter genomförd granskning att
Interfox har överträtt informationsreglerna och vissa andra krav i
noteringsavtalet på ett sådant allvarligt sätt att bolaget bör avnoteras.

Anmälan avser bland annat de brister i informationsgivningen som framgår av
bolagets pressmeddelande den 2 maj samt de korrigeringar i den finansiella
informationen som beskrivits i den korrigerade bokslutskommunikén den 28
april. Aktietorget anmärker bland annat på den information som Interfox
sedan oktober 2014 har offentliggjort, genom sammanlagt 20
pressmeddelanden, om pågående förhandlingar rörande försäljning av bolagets
tillgång. I denna information saknas enligt Aktietorget väsentlig
information, bland annat mer detaljerad information om vad förhandlingarna
har avsett, vad parterna har varit överens om och vad som återstår att lösa
innan ett bindande avtal kan komma till stånd.

Vidare saknas information om vilka motparterna har varit samt tillräckligt
klarläggande information om att förhandlingarna skiftat fokus och
intensitet över tid. Beträffande en av motparterna i förhandlingarna har
bolaget även vägrat att informera Aktietorget om vem denne motpart är.

Utöver detta anser Aktietorget att bolaget har uppvisat en bristande insikt
om sina skyldigheter som noterat bolag, bland annat i kommunikationen med
Aktietorget. Bolaget har heller inte haft förmåga, eller har i vart fall
inte prioriterat, att svara på frågor, och vidta vissa andra åtgärder,
rörande allvarliga regelöverträdelser inom utsatt tid.

Ett utkast till anmälan har skickats till Interfox och bolaget har ombetts
att inkomma med eventuella synpunkter på anmälan senast den 20 maj.
Disciplinkommittén ska därefter ta ställning till anmälan samt lämna en
rekommendation om eventuellt påföljd till Aktietorgets styrelse, som fattar
det slutliga beslutet i ärendet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare FWS

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.