Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Interfox Resources: Kommentar till gårdagens pressrelease av Aktietorget

Aktietorget har igår via en pressrelease meddelat marknaden om sin
framtida avsikt att anmäla Interfox Resources AB ("Bolaget") till
disciplinkommittén och att deras rekommendation till
disciplinkommittén kommer att vara en avnotering av Bolaget. Någon
anmälan har inte såvitt Bolaget känner till lämnats till
disciplinkommittén, utan Aktietorget verkar avvakta Bolagets
kommentarer på anmälan innan Aktietorget kommer att besluta om
anmälan kommer att ges in eller inte.

Bolaget erhöll strax innan marknadsplatsens stängning i fredags ett
utkast på hur en anmälan skulle kunna se ut med en anmaning att
besvara anmälan senast den 20 maj. Någon anmälan har inte lämnats
till disciplinkommittén, utan Aktietorget verkar avvakta Bolagets
kommentarer innan Aktietorget beslutar om anmälan kommer att ges in
eller inte. Normalt brukar en anmälan lämnas direkt till
disciplinkommittén varefter det noterade bolaget ges tillfälle att
svara på anmälan. Enligt Bolagets bestämda uppfattning finns det
inget i det utkast till anmälan som Bolaget erhållit som kan
föranleda en avnotering.

Aktietorgets åtgärd att offentliggöra ett eventuellt framtida
ställningstagande i en så allvarlig fråga som en eventuell avnotering
innan något beslut fattats strider enligt Bolagets uppfattning mot
god sed på aktiemarknaden. Att i förtid gå ut med denna typ av
information skadar förtroendet för marknaden och Bolagets aktieägare.
Detta har också på förhand meddelats Aktietorget innan Aktietorget
valde att offentliggöra sin avsikt. Att på detta sätt föregripa en
objektiv prövning av disciplinkommittén genom att offentliggöra
argument innan de ens tillställts disciplinkommittén strider mot de
grundläggande kraven för en marknadsplats i vilken verksamheten ska
bedrivas hederligt, rättvist och professionellt och på ett sådant
sätt att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden
upprätthålls.

Bolaget avstår i detta skede från att kommentera de olika punkterna i
Aktietorgets pressrelease. Dock vill Bolaget redan nu meddela att
Aktietorgets pressrelease innehåller missvisande information då
Bolaget inte har vägrat att lämna information på det sätt som
Aktietorget gjort gällande.

Bolaget har sedan dess Bolaget meddelades en erinran av
disciplinkommittén gått Aktietorget till mötes och har naturligtvis
för avsikt att fortsätta göra det även framöver. Bolagets inställning
är och har alltid varit att man vill ha en god relation till
marknaden och marknadsplatsen samt agera på det sätt som förväntas av
ett noterat bolag.

FÖRHANDLINGSUPPDATERING

Bolaget kommer inom innevarande vecka att lämna utförlig information
om förhandlingsläget samt, på Aktietorgets begäran, vissa
förtydliganden av förhandlingarnas tidigare skeden. Det bolag som är
huvudspår i förhandlingarna är ett av Kinas största oljebolag, vilket
medför en mycket kompetent motpart, men också ibland långa ledtider
och en komplicerad transaktionsstruktur.

Styrelsen vill understryka att den pågående turbulensen och de olika
åtgärder Aktietorget vidtar gentemot Bolaget inte har någon inverkan
på de pågående förhandlingarna eller värdet på den tilltänkta affären
samt att verksamheten i övrigt heller inte påverkas av detta.

Bolaget har anlitat en konsult med stor erfarenhet av att arbeta i
mindre, noterade bolag, som kommer att ta över en rad arbetsuppgifter
med fokus på rapportering, kommunikation med marknadsplatsen och mot
marknaden. Han tillträder med omedelbar verkan. Detta frigör
värdefull tid för ledningen att fullt fokusera på att slutföra de
ovan nämnda förhandlingarna.

NYEMISSIONEN

Den nyemission som för närvarande genomförs och som kommer att
slutföras den 18 maj om bolagsstämman bekräftar styrelsens beslut är
sedan en tid tillbaka till fullo tecknad och inbetald. Huvudägaren,
the Far East and Pacific Investments Inc, har i förra veckan lånat ut
ytterligare 500 000 aktier enligt tidigare överenskommelse med en av
investerarna. Ytterligare sådana överenskommelser föreligger inte.
Inga aktielån har skett förrän likvid erlagts.

Styrelsen

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering
avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar bolaget en
licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1.
Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till
reserver.

Interfox Resources aktie handlas på Aktietorget under namnet

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/interfox-resources/r/kommentar-till-gardagens-...
http://mb.cision.com/Main/10918/2006396/513911.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.