Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Interfox Resources: Kommuniké från Årsstämma i Interfox Resources AB (publ)

Aktieägarna i Interfox Resources AB (publ) har den 18 mars 2016 hållit
Årsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt
framlagd årsredovisning. Resultatet överförs i ny räkning. Ingen
utdelning lämnas för år 2015. Därtill beviljades styrelsen och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Max Renard, Anders
Thorsell, Charles Liu och Jonathan Collins. Arvode till styrelsen
intill nästa årsstämma utgår enligt följande: styrelsens ordförande
arvoderas med 88 600 kronor och övriga ledamöter arvoderas med 66 450
kronor vardera. Max Renard kommer på konstituerande
styrelsesammanträde på torsdag den 19 maj 2016 att väljas till
ordförande för styrelsen.

På Årsstämman närvarade 36 aktieägare med röster motsvarande cirka 29
procent av det totala antalet röster i Bolaget. Stämman beslutade i
enlighet med styrelsens framlagda förslag. Besluten fattades
enhälligt. För mer detaljerad information om innehållet i besluten
hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga
förslagen till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.
Årsredovisning för år 2015 kan rekvireras från Interfox Resources AB
(publ). Den finns även tillgänglig på www.interfoxresources.se.

Interfox Resources AB (publ)
Styrelsen

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering
avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar bolaget en
licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igajskoje 71-1.
Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till
reserver.

Interfox Resources aktie handlas på Aktietorget under namnet IFOX.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/interfox-resources/r/kommunike-fran-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/10918/2012207/517521.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.